Tom Roovers

Lijsttrekker

Ik ben een geboren Tienenaar. Ik ben 45 jaar, architect, getrouwd met Christa en papa van Senne, Jitte en Stan.
Jarenlang werkte ik achter de schermen aan onze stad.
Ik was lid van de jeugdraad (voor KSA Tienen), van de sportraad (voor Raket Tienen), van de commissie culturele infrastructuur (voor Groen) en van de beheerscommissie bibliotheek (als jonge ouder).

In 2012 werd ik gemeenteraadslid.  In oktober van dat jaar werd ik lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen.
We verdubbelden onze zetels, en ik werkte vanuit de oppositie constructief mee als fractieleider van Groen.

In juli 2015 werd ik in de nieuwe coalitie schepen, met als bevoegdheden milieu en afvalbeleid, verkeer en mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking en landbouw.
In die drie jaar heb ik heel wat werk verzet (kijk onder In Tienen > realisaties), maar het is verre van af!
Daarom heeft Groen mij als lijsttrekker naar voren geschoven. Ik hoop op jouw steun!
Zo kunnen we de stappen die we met één Groene schepen gedurende drie jaar hebben kunnen nemen, hopelijk verder zetten met méér Groenen, en gedurende zes jaar! Alvast bedankt!