Duurzame stadsontwikkeling

We willen propere en verkeersveilige leefomgeving (stadsontwikkelingsplan inclusief deelgemeenten!! - duidelijke visie van de stad) waarbij inwoners geëngageerd verantwoordelijkheid opnemen. Consequente toepassing, sensibilisering en handhaving.

We maken als stad mee de omslag naar hernieuwbare energie!

 

Voorstellen

  1. Tienen energieneutraal in 2030 (via bijvoorbeeld investeringsfonds voor groene energie)
  2. Plaats voor voetgangers en fietsers in elk nieuw project
  3. Wijkwerking en wijkbudgetten ondersteunen, door een participatieambtenaar die dit kan coördineren en stimuleren
  4. Lokale organisaties en bewoners ondersteunen om op te ruimen in een bepaald stadsdeel, ook via een beloningssysteem (claimen van jouw gebied via Mooimakers)
  5. Helpen afval te vermijden door ter beschikking stellen van herbruikbare bekers, bannen van plastic zakjes, 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.