CNUZ renoveert naar energiezuinige woningen

29 Juni 2020

CNUZ renoveert naar energiezuinige woningen

De huisvestingsmaatschappij Cnuz richt de pijlen volop op de renovatie en het energiezuinig maken van haar patrimonium. Elke wooneenheid is in kaart gebracht en afgetoetst aan de hand van een vaste lijst: de buitentoestand (dak, gevel, goten, buitenschrijnwerkerij …) isolatie, het binnencomfort (vloer, keuken, badkamer…), de technische installaties en de veiligheid en gezondheid (brandmelder, vocht…).

Elk punt heeft een score gekregen van 1 tot 6 (goed tot onveilig) en aan de hand daarvan is een volledige renovatieplanning opgesteld. De onveilige scores zijn in 2019 meteen aangepakt en nu worden de slechtste scores systematisch afgewerkt.

Het is een planning die loopt over 5 jaar en waar maar liefst 51 miljoen euro voor geleend wordt. In het najaar heeft de gemeenteraad ook het lokaal toewijzingsreglement aangepast. Eerst worden kandidaathuurders die geboren zijn in Tienen aangeschreven, vervolgens diegenen die hier 10 jaar onafgebroken wonen of gewoond hebben. De keerzijde van de medaille is dat de druk van nieuwkomers naar het
OCMW wordt doorgeschoven. Het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen - voorrang voor 65+ - dat van toepassing is op 34 woningen verhuurd door Cnuz in Tienen, blijft van kracht.

In januari 2020 trad een nieuwe huurprijsberekening in voege, in opdracht van de Vlaamse regering. Deze bracht veel onrust teweeg, terecht trouwens. Tot dan toe werd voor de huurprijs alleen het inkomen van de hoofdhuurder meegenomen. Vanaf januari 2020 tellen de inkomsten van medebewoners ook mee (inkomen van meerderjarige kinderen, inkomen van inwonende ouders). Ongelukkig genoeg werd ook de IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming voor inwoners met een handicap) meegerekend. Een vergoeding die broodnodig is voor de zorg die thuis verleend wordt. Gelukkig is dit verleden tijd, want begin februari 2020 werd dit dankzij het massale protest teruggeschroefd, mèt terugwerkende kracht.