Dienstverlening is géén kerntaak, investeren in infrastructuur wel!? Dit is OCMW-Tienen...

24 December 2013

Waar is jullie antwoord op de stijgende kansarmoede en vergrijzing in onze stad? Die problemen komen in de omgevingsanalyse duidelijk naar voren. Maar wat doen we er aan? Ik heb het niet gevonden in de meerjarenplanning en doelstellingennota van de stad en het OCMW. Ik zie ook nergens acties om iets te doen aan de stijgende kinderarmoede, de toename van het aantal (jonge) leefloontrekkers,...Terwijl Gent en zelfs Antwerpen extra investeren in het OCMW, wordt in Tienen bespaard op sociale dienstverlening.Hier focust men zich niet op dienstverlening maar op infrastructuur. Het is een glazen huis zonder warm hart.

De kapster, pedicure, mindermobielencentrale, gezinszorg en aanvullende thuiszorg verdwijnen gewoon. In de omgevingsanalyse lees ik wel dat er echt gebruik van gemaakt wordt: 27.000 uren gezinszorg in 2012 door het OCMW. Ondertussen heb ik ook vernomen dat er 7 vrijwilligers actief waren in de mindermobielencentrale, en geen 3. En dat de mutualiteiten mensen niet vervoeren naar bijvoorbeeld het sociaal restaurant Amerant. Deze mensen blijven dus ook in de kou staan.

Terwijl het juist de tendens is dat ouderen langer thuis blijven wonen, schaffen jullie genadeloos alle thuiszorgondersteunende diensten gewoon af, in plaats van situaties die onder jullie verantwoordelijkheid zijn scheefgegroeid, recht te trekken.Waar staat zwart op wit jullie motivering?

Ik kan moeilijk geloven dat jullie maatschappelijke werkers daarmee akkoord gaan.Dat bleek ook uit hun talrijke aanwezigheid op de 2 vorige gemeenteraden. Is er enige vorm van overleg geweest? Is er met hen gepraat om te zoeken naar alternatieven om te besparen? Ik hoor dat dit niet gebeurd is.

Jullie hebben politieke keuzes gemaakt waarmee ik voor geen cent akkoord ga!"

Boone Philippe

OCMW- raadslid

Groen Tienen