dossier KVK Tienen : Grijpt het stadsbestuur de kans om het sportbeleid te herbekijken?

01 Februari 2013

dossier KVK Tienen : Grijpt het stadsbestuur de kans om het sportbeleid te herbekijken?

Veel voetbalsupporters hadden zich verzameld om de gemeenteraad van 31 januari bij te wonen. De geschiedenis herhaalde zich immers: opnieuw vroeg KVK Tienen aan de Stad om borg te staan voor een lening om hun schuldenberg af te lossen. Objectief de feiten afwegen was dan ook moeilijk: als gemeenteraadslid kon je kiezen tussen de cholera of de pest. Ofwel steun je de borgstelling voor de lening en sleep je de Tiense belastingsbetaler verder mee in een avontuur waar geen eind aan lijkt te komen. Ofwel stem je tegen om een einde te maken aan deze onsmakelijke affaire maar dan moet de Tiense belastingbetaler de leninglast (ruim 323.000 euro) ineens voorschieten en afbetalen met alle bijhorende kosten. 

Terecht zijn er vragen gesteld over de banden tussen het stad en KVK, over de verdoken gunsten waar andere verenigingen alleen maar van kunnen dromen, over belangenvermenging. Terecht is er gevraagd naar een concreet en helder overzicht van de geldstromen. Terecht is er gevraagd of er vertrouwen is in de bestuursploeg van KVK. Terecht is gevraagd voor een rechtlijnig beleid qua sportsubidiëring. En de stadadvocaat heeft er fijntjes op gewezen dat met het stopzetten van het oude KVK Tienen ook alle afspraken die ooit gemaakt zijn, vervallen.

Veel antwoorden zijn er niet gekomen op de vele vragen. Schepen Grootjans werd vaak vernoemd, maar hij reageerde niet. Ook niet toen wij voorlazen uit het commissieverslag van juni 2011, waarin hij letterlijk beweerde dat er geen enkel financieel risico voor de Stad was, hetgeen vanavond manifest onwaar bleek. Hij repliceerde pas toen Groen hem confronteerde met citaten uit een interview, en beweerde dat interview niet gegeven te hebben. Een zoveelste vraagteken.We konden dan ook niet anders dan ons onthouden. De Stad kan met een schone lei alle overeenkomsten opnieuw bekijken. Wij hopen dan ook dat de nieuwe schepen van Sport daar goed gebruik van maakt.

Door (ook onze) vele vragen hoopt Groen dat er een sterk signaal gegeven is dat het gedaan moet zijn met dergelijke praktijken. En dat zowel de huidige meerderheid als het bestuur van KVK Tienen dit begrijpt.

De match van zondag kan gespeeld worden. Niet de bal wordt gesponsord door stad Tienen. Persmededeling 01/02/2013  KARIN STRUYF enTOM ROOVERS, gemeenteraadsleden GROEN