Groen Tienen deed mee met de Big Jump

09 Juli 2012

Groen Tienen deed mee met de Big Jump

Natuurpunt Velpe-Mene en de Milieu Advies Raad van Tienen organiseerden de Big Jump in de Grote Gete. Ook Groen Tienen was opvallend aanwezig en sprong mee.Een jammerlijk bericht van de Vlaamse

Milieumaatschappij (VMM) gooide bijna roet in het eten:

"Het water is niet geschikt om te zwemmen en
dit vanaf het zuiveringsstation te Tienen (Gete) tot en met Aarschot
(Demer). Er heeft zich vannacht via het rioleringsnet een lozing van
een zure vloeistof (met hoge Ph-waarde) voorgedaan in het
waterzuiveringstation te Tienen. Vermoedelijke oorzaak: een industriële
lozing maar er wordt door VMM nog een onderzoek ingesteld. Hierdoor zijn
alle biochemische zuiveringsprocessen in het station stilgevallen en
wordt er vervuild water geloosd met vissterfte in de Demer tot gevolg".

'Het spijtige voorval zet nog maar eens in de kijker dat er in
Vlaanderen nog heel wat werk dient verricht te worden om tegen 2015 te
voldoen aan de Europese richtlijn over zuiver water', aldus Guido
Laermans.