Groen Tienen dient bezwaar in tegen plannen Vesten

14 Februari 2013

Groen Tienen dient bezwaar in tegen plannen Vesten

Niet omdat we als oppositie nu eenmaal tegen moeten zijn! Nee, we zijn niet te beroerd om te zeggen dat er veel goede punten zijn aan het plan. Het tegengaan van overstromingsgevaar door het ontdubbelen van de riolering, bijvoorbeeld, of het ontsluiten van de woningen aan de binnenkant van de vesten middels ventwegen. Maar het is niet genoeg. De beloofde groene boulevard blijkt nu een ontgroende boulevard, want er worden 122 bomen gekapt en vervangen door 132 kleine exemplaren. Ander groen blijft beperkt tot gras. Op sommige plaatsen is gefoefeld met het concept, met conflicten met fietspaden tot gevolg. Het opzet was meer ruimte te geven aan het openbaar vervoer, maar daar is niets van in huis gekomen. We blijven onze twijfels hebben over de capaciteit van het nieuwe plan, maar men zegt ons te vertrouwen op intelligente verkeerslichten. Het recente verleden heeft ons nochtans duidelijk gemaakt dat die intelligentie te wensen overlaat.Lees ons ingediende bezwaar in bijlage.