Groen Tienen: op weg naar de toekomst

26 Oktober 2012

De verkiezingen zijn achter de rug. We voelen ons gesteund om er dubbel zo hard in te vliegen.Voor het nieuwe werkjaar begint, willen we onze interne structuur verbeteren. Alle leden mogen zich kandidaat stellen voor de volgende posten: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, webmaster, verantwoordelijke social media. Hierover wordt gestemd in de ledenvergadering van december. Ook voor de mandaten en adviesraden zijn er vacatures. Wij geloven niet in een verdeling van postjes volgens voorkeurstemmen. Wij willen de juiste persoon op de juiste plaats.Kandidaturen zijn dus welkom voor de ocmw-raad, de MAR, de jeugdraad, de commissie culturele infrastructuur, de beheerscommissie van de bibliotheek, de gezinsraad, ...