Karin Struyf

18 Maart 2022

Karin Struyf

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter

Jaren geleden was Karin actief voor Agalev/Groen in Hoegaarden. Ze haalde er nèt geen zetel binnen.
Na haar verhuis naar Bost is ze actief bij Groen in Tienen.

Sinds 2013 is Karin gemeenteraadslid voor Groen, sinds 2015 fractievoorzitter.
Ze was sindsdien ook voorzitter van CV Huisvesting tot aan de fusie tot Cnuz in 2018.
In 2019 werd zij ondervoorzitter van Cnuz.
Zij zetelt ook voor Groen in de politieraad van zone Getevallei.