Karin Struyf

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter

Jaren geleden was Karin actief voor Groen in Hoegaarden. Ze haalde er net niet een zetel binnen.
Na haar verhuis naar Bost is ze actief bij Groen in Tienen.

Sinds 2013 is Karin gemeenteraadslid voor Groen, sinds 2015 fractievoorzitter.
Ze was sindsdien ook voorzitter van CV Huisvesting tot aan de fusie tot Cnuz in 2018.