Chris Stryckmans

Chris Stryckmans

Chris Stryckmans

Engageerde zich bij Agalev vanuit de actiegroep 'Oven dicht!'.
Sinds haar zoon in 2017 naar Leuven verhuisde, nam ze zijn plaats in als OCMW-raadslid.
Daarnaast is ze voorzitster van de Tiense Wereldvrouwen, waar ze haar strijd voor integratie en verdraagzaamheid uitdraagt.
In 2019 werd ze dan voor Groen lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Zij vertegenwoordigt Groen ook op de Milieu Advies Raad.

Chris Stryckmans

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ondersteuning politiek secretaris

Engageerde zich bij Agalev vanuit de actiegroep 'Oven dicht!'.
Sinds haar zoon in 2017 naar Leuven verhuisde, nam ze zijn plaats in als OCMW-raadslid.
Daarnaast is ze voorzitster van de Tiense Wereldvrouwen, waar ze haar strijd voor integratie en verdraagzaamheid uitdraagt.
In 2019 werd ze dan voor Groen lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Zij vertegenwoordigt Groen ook op de Milieu Advies Raad.