Nieuw dorpshart voor Oplinter

23 Oktober 2021

Nieuw dorpshart voor Oplinter

Hoe willen we het dorpshart van Oplinter vormgeven voor de komende decennia? Hoe kunnen we de schoolomgeving combineren met het doorgaand en zwaar verkeer? Hoe zorgen we voor een gezellig plein dat de snelheid naar beneden brengt?

De Oplintersesteenweg en het St-Genovevaplein krijgen vrijliggende fietspaden om alle fietsers te beschermen. We verleggen de St-Hubertusstraat zodat het verkeer erin vertraagt. Zaal Sinterviven krijgt een  heringericht Melkerijplein. De stad bekijkt met private partners hoe ze deze plekken en de school kan verbinden langs trage, groene wegen. Daar zal het aangenaam en veilig wandelen zijn en kunnen er speelzones  voor de kinderen komen. Het waterprobleem willen we aanpakken met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel . In Oplinter is al een hele tijd een zuiveringsstation, maar het grootste deel van het dorp loost  vandaag nog haar afvalwater rechtstreeks en ongezuiverd in de beek.

Aquafin pakt dit samen met stad Tienen en rioolbeheerder Fluvius aan. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel van het hoogste punt aan  garage Buttiens op de Oplintersesteenweg tot aan de Genovevabeek aan de Neerlintersesteenweg . Ook de Herestraat (tot aan de Oppenemsestraat), de St-Hubertusstraat (tot aan Dalweg/Beekstraat), het smalle  stuk van de Lindebaan en de Kummenbaan horen bij het project.

Het hele dossier kan je bekijken op: www.tienen.be/werken-oplinter