Nieuwe groene plekken in de stad

31 December 2023

Nieuwe groene plekken in de stad

Waarom we groen in de stad zo belangrijk vinden? Daar zijn veel redenen voor!

Ons wapenen tegen klimaatopwarming

Kwalitatief groen is als een natuurlijke airco. Beton en asfalt slaan warmte op en creëren zo een hitte-eiland-effect. Bomen en water zorgen daarentegen voor de nodige afkoeling. Te veel verharding voert het regenwater snel naar de riolering. Dat zorgt voor overstromingsproblemen in lager gelegen gebieden. Ontharde zones, waar het water kan infiltreren, voorkomen dit. Bovendien blijft het grondwater zo beter op peil.

Een groene ruimte is een verblijfsruimte.

Het groen maakt ook duidelijk dat je je in een woonzone bevindt. Het ondersteunt dus de naleving van de zone 30 in de binnenstad of de dorpskern. Nog voordelen: groen in de stad is goed voor de biodiversiteit èn voor het mentaal welzijn. Ook in 2024 zullen we nog heel wat publiek groen in onze stad zien verschijnen. Bijvoorbeeld bij de heraanleg van 't Schip (foto), de hoofdbegraafplaats, het Vianderdomein, de Viaductstraat en de Biezenstraat. We trachten ook privaat groen waar mogelijk open te stellen voor iedereen, zoals aan de Necropolis en aan de Cinex-site.