Politieke mandaten of postjes? Waarom doen we het?

17 December 2015

Politieke mandaten of postjes? Waarom doen we het?

Politieke mandaten of ... de postjes zoals ze meestal smalend genoemd worden. De zitjes waar politici rijk van worden, waar een beetje een waas van geheimzinnigheid over hangt ... Daarmee ineens alle gemeenplaatsen op een rij. Groen heeft er nu ook een paar, postjes bedoel ik. En ondertussen hebben we onze mening grondig mogen bijstellen. Enkele bestuursmandaten in grote intercommunales leveren inderdaad een zitpenning op van bruto tussen de 100 à 200 euro per zitting. Verder is het meestal vrijwilligerswerk. Regelmatig op -verre- verplaatsing.

Waarom doen we het dan?

Omdat de stad aandeelhouder is van die intercommunales, omdat het organisaties zijn waar lokale politici mee het beleid kunnen bepalen, om op de hoogte te blijven  van nieuwe ontwikkelingen en projecten en er centen (subsidies) voor binnen te rijven. En last but not least, om makkelijker over de grenzen te kunnen samenwerken, om contacten te leggen en te netwerken. De voor en na van een vergadering is niet te onderschatten. En er is werk aan de winkel, want op dit gebied zijn we nog groen achter de oren.

Er zijn diverse redenen om als vertegenwoordiger van de stad te fungeren. En het vraagt toch aardig wat extra werk buiten het gewone schepenambt of raadslid. En gegoochel met de agenda.

Een overzicht

Tom Roovers is naast schepen (4.029,98 euro bruto of 2.672, 98 netto, waarvan 460 wordt afgedragen aan Groen Tienen) ook lid van de politieraad (150 euro bruto, waarvan 20% afdracht).
Zijn voorzitterschap van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) is, hoewel tijdrovend, onbezoldigd.

Als alles rond is, wordt Tom voor een zitpenning van 193,22 euro bruto en een kilometervergoeding (opnieuw 20% afdracht) bestuurder van Ecowerf. Vanuit zijn schepenfunctie neem Tom verder ook onbezoldigd deel aan de MilieuAdviesRaad (MAR), de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de landbouwraad.

Ik verdien als gemeenteraadslid 136 euro bruto en als ik een commissievergadering bijwoon 85 euro bruto. Ik woon zes commissies bij, zit de commissie sociale zaken voor en maak verslag van de commissie die Tom voorzit.  (Een totaal van maandelijks 404,73 euro netto, met afdrachten voorlopig 350 euro.) Maar een mens is nog altijd een ondeelbaar geheel en het lukt niet altijd om alles bij te wonen.

Sinds ik geïnstalleerd ben als voorzitter van Sociale Huisvesting Tienen ontvang ik hiervoor ongeveer 200 euro bruto.

En dan zijn er nog de onbezoldigde vertegenwoordigingen: Raad van Bestuur AGB, Algemene Vergadering van Regionaal Landschap Hageland Zuid en Leader Hageland.

Ons OCMW-raadslid Jan-Frederik verdient per raad 130 euro bruto (81,67 euro netto, na afdracht nog 55,60 euro). Hij zetelt mee in het Bijzonder Comité voor Seniorenvoorzieningen en ontvangt hiervoor een zitpenning van 75 euro bruto. Deze vergadering komt om de drie maanden samen. Verder mag hij onbezoldigd naar de Algemene Vergaderingen van de Sociaal Wonen arrondissement Leuven (SWAL) en de Bosgroep Dijle-Geteland.

Groen Tienen wordt grotendeels gefinancierd door de zogenaamde afdrachten: alle mandatarissen staan 20% van het brutobedrag van elke verdienste af aan de partijkas.  Dit kan herleid worden tot 10% als ze de aanvraag goed motiveren en de vergadering dit goedkeurt.

Het is nog wat zoeken om onze weg te vinden in deze organisaties en uit te vissen wat we kunnen doen om meerwaarde te geven aan deze functies.

We zullen regelmatig berichten over al deze bijeenkomsten en organisaties. Wie weet krijgt iemand heel veel goesting om na 2018 deze zitjes mee te bezetten... Sommige staan ook open voor niet-gemeenteraadsleden. Dan volstaat veel enthousiasme, een beetje kennis van zaken en een lidkaart van Groen. We hopen het, zodat we het werk meer kunnen verdelen.

 

?