Programma

Hier kan u het programma van Groen Tienen voor de gemeenteraadsverkiezingen vinden.

We zijn vertrokken van de vier speerpunten, die u hieronder kan lezen.
Het is niet alleen een lijvig document,maar ook een levend document.
Tot oktober zal hier aan verder gewerkt worden, en blijven we input van de Tiense inwoner en vereniging hierin verwerken.
Het zou dus kunnen dat het programma tijdelijk niet beschikbaar is.

Omdat we vinden dat duurzaamheid de rode draad doorheen het beleid moet zijn, hebben we de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gekoppeld aan onze programmapunten.

En het belangrijkste: wij tillen zwaar aan ons programma.
Wij beloven niets dat onmogelijk is, maar goed klinkt (zoals van Tienen een centrumstad maken).
Met onze 40 realisaties tonen we aan dat wij ook waarmaken wat we beloven.
Elke week zetten we er 2 in de kijker.

Download het volledig programma

Een stad op kindermaat

Laat ons Tienen vorm geven op maat van het kind. Wij willen een stad waar kinderen zich thuis voelen, waar ze zich veilig kunnen verplaatsen en waar ze op wandelafstand groene open plekjes of speelruimtes vinden.

We richten de stad niet in op maat van auto's, onze eerste aandacht gaat naar voetgangers en fietsers, we houden rekening met een sterk openbaar vervoernetwerk en zorgen dat je ook met de auto overal vlot geraakt.

De huidige groene (Vianderpark,...) en blauwe aders (de Gete,...) door onze stad maken we zichtbaarder en toegankelijker.

 

Voorstellen

 • Veilige schoolomgevingen en schoolroutes (toezicht / handhaving / infrastructuur / STOP-principe)

 • Openbaar vervoer uitbouwen: lokale bereikbaarheid (belbus)

 • Herinrichting van de openbare ruimte: vergroening / verkeersluwe straten (geen sluipwegen) / speelhoekjes / relatie tot water (Gete) 

 • Uitbouwen van bestaande en nieuwe recreatiemogelijkheden: fuifzaal voor de jeugd / Vianderdomein / Houtemveld

Duurzame stadsontwikkeling

We willen propere en verkeersveilige leefomgeving (stadsontwikkelingsplan inclusief deelgemeenten!! - duidelijke visie van de stad) waarbij inwoners geëngageerd verantwoordelijkheid opnemen. Consequente toepassing, sensibilisering en handhaving.

We maken als stad mee de omslag naar hernieuwbare energie!

 

Voorstellen

 1. Tienen energieneutraal in 2030 (via bijvoorbeeld investeringsfonds voor groene energie)
 2. Plaats voor voetgangers en fietsers in elk nieuw project
 3. Wijkwerking en wijkbudgetten ondersteunen, door een participatieambtenaar die dit kan coördineren en stimuleren
 4. Lokale organisaties en bewoners ondersteunen om op te ruimen in een bepaald stadsdeel, ook via een beloningssysteem (claimen van jouw gebied via Mooimakers)
 5. Helpen afval te vermijden door ter beschikking stellen van herbruikbare bekers, bannen van plastic zakjes, 

Inclusieve stad

Wij dromen van een eerlijke, sociale en inclusieve gemeenschap waar iedereen kan deelnemen. In kaart brengen en ondersteuning van de de bestaande ontmoetingsplaatsen en -initiatieven via een uitwerking van sociale platforms. Dit is een regiefunctie van het stad, dit kan via platforms waar alle betrokkenen kans hebben tot inbreng.

Voorstellen

 1. Markt waar verenigingen / personen zich voorstellen, een activiteit tentoonstellen.
 2. Sociaal platform: cfr LaMA-project. Per project/thema een groep vormen (in tegenstelling met klassieke adviesraden)
 3. Voor bestaande ontmoetingsplaatsen iemand ter beschikking stellen om een dynamiek te brengen bv Steentjesplein, station, Viander, schoolomgevingen. Als er mensen zijn, zijn er mogelijkheden.
 4. In deelgemeenten de blinde vlekken opvullen, opbouwwerker inschakelen.

Lokale economie

In kaart brengen, promoten en uitbouwen van de kleinschalige, lokale economie en diensten.
Bijvoorbeeld korte voedselketen via mobiele kruidenier/diensten.

 

Voorstellen

 1. biomarkt met korte voedselketen, opstellen digitaal platform
 2. faciliteren huurprijzen (premies) voor lokale of kleinschalige economie
 3. aangemoedigd aanbod van lokale producenten
 4. inzetten op handel in bepaalde afgebakende kernen (centrum en deelgemeenten)
 5. Deelgemeenten voorzien via Dorv-principe