Provinciebestuur uit de startblokken

09 Januari 2013

Vandaag kwam de Vlaams-Brabantse provincieraad voor het eerst na de installatie samen. Ze gaf het definitieve startsein voor de werkzaamheden van het provinciebestuur in de nieuwe legislatuur. De beleidsverklaring van de deputatie werd toegelicht en de bevoegdheden van de gedeputeerden definitief vastgelegd.Raad gaat van start

De provincieraad is het wetgevende en dus hoogste orgaan van het provinciebestuur. Het is de raad die het beleid bepaalt, de reglementen en besluiten goedkeurt en de deputatie controleert.

'Sinds de verkiezingen van 14 oktober volgden de voorbereidende activiteiten elkaar op. Het bestuursakkoord dat CD&V, sp. a, Open VLD en Groen enkele weken na de verkiezingen bereikten, krijgt nu vorm in concrete beleidsopties. Zes jaar lang. Dag na dag' , zegt An Hermans, de nieuwe voorzitter van de raad.

Het aantal raadscommissies werd teruggebracht van 10 naar 8. De 8 commissies zijn:

 1. Welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid
 2. Jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen
 3. Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit
 4. Land- en tuinbouw, leefmilieu
 5. Financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica
 6. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium
 7. Regionaal beleid en economie
 8. Onderwijs, PIVO en veiligheid

Raadscommissies zorgen voor de concrete voorbereiding en opvolging van de beleidsterreinen.

'Wat we op diverse terreinen kunnen en zullen doen hangt gedeeltelijk af van regelgeving van andere overheden maar ook van de kunst om samen te werken met lokale en regionale partners. Zowel met overheden als met burgers en privé-partners', zegt voorzitter An Hermans. 'Ik hoop dat we de komende jaren de troef van dat partnerschap meer dan ooit kunnen uitspelen. Democratische betrokkenheid moet een meerwaarde zijn in onze beleidsprocessen. Het is onze unieke kracht en de grote ambitie van de raad'.Beleidsverklaring en definitieve bevoegdheidsverdeling deputatie Eerste gedeputeerde Monique Swinnen lichtte de beleidsverklaring van de deputatie toe. Deze beleidsverklaring vormt de inspiratie voor de meerjarenplanning voor de bestuursperiode 2014-2019.

De volledige tekst vindt u in bijlage.

 

In de raad werden ook de bevoegdheden van de zes gedeputeerden definitief toegewezen. De bevoegdheden werden als volgt verdeeld:

Monique Swinnen (CD&V)

 • Eerste gedeputeerde
 • Financiën
 • Communicatie
 • Interne Staatshervorming
 • Welzijn
 • Landbouw
 • Platteland
 • Provinciaal Agrarisch Centrum 'Blauwe Stap' Herent (PAC)
 • Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit Pamel (PPK)
 • Europa
 • Waterlopen
 • Toerisme en streekproducten

 

Julien Dekeyser (Open VLD)

 • Ruimtelijke ordening
 • Stedenbouwkundige vergunningen arrondissement Leuven
 • Personeel en tuchtzaken
 • Organisatie en planning
 • Vorming
 • Commissie sociale dienst
 • Gebouwen (incl. provinciehuis)
 • Patrimonium
 • Tekenkamer
 • Algemene zaken (toezicht...) arrondissement Leuven

 

Karin Jiroflée (sp.a)

 • Onderwijs
 • De Wijnpers
 • PISO
 • De Sterretjes
 • De Nobel
 • Economie en innovatie
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 • Gezondheid
 • Gelijke kansen en armoede
 • Sport
 • Document- en informatiebeheer
 • Algemeen secretariaat
 • Juridische dienst

 

Tom Dehaene (CD&V)

 • Wonen
 • Mobiliteit
 • Cultuur
 • Vlaams karakter
 • Stedenbouwkundige vergunningen arrondissement Halle-Vilvoorde
 • PIVO
 • Internationalisering
 • Welzijn op het werk IDPB
 • Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid
 • Algemene zaken (toezicht...) arrondissement Halle-Vilvoorde

 

Luc Robijns (Groen)

 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Milieuvergunningen
 • Diversiteit
 • Onthaalbureau en inburgering
 • Jeugdbeleid
 • Hanenbos
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Dierenwelzijn
 • Informatica + informatieveiligheid
 • VERA

 

Walter Zelderloo (Open VLD)

 • Recreatie
 • Provinciedomein Halve Maan Diest
 • Provinciedomein Huizingen
 • Provinciedomein Kessel-Lo
 • Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw
 • Technicon
 • Facilitair beheer
 • Mobiele onderhoudsploegen

 

P.S.: Beleidsverklaring van de deputatie in bijlage