Suikerrock: "wat kost het ons?"

29 November 2010

Suikerrock:

MOGEN WE DEZE VRAAG STELLEN? "Niemand wil aan dit heilig huisje raken." Bernadette Stassens, raadslid voor Groen! in de Tiense gemeenteraad, rekende (tevergeefs) op de steun van haar collega's om een evaluatie van het stadsfestival goed te keuren.

Op 16 september diende zij een voorstel in om de overeenkomst en de afspraken met Suikerrock vzw te evalueren en eventueel bij te sturen. Er rijzen immers concrete vragen:

- is dit festival nog aantrekkelijk voor onze bewoners?

- is het niet te duur of te lang geworden?

- is er een reductie voor Tienenaars mogelijk?

- hoeveel gratis inkomkaarten deelt het festival uit? Aan wie?

- wat met de mobiliteitsproblematiek?

- is er geen beter afvalbeleid mogelijk?

- welke visie heeft het festival op haar relatie met de stad?

Uit de stemming bleek dat Bernadette Stassens als enig raadslid pleitte voor een evaluatie op niveau van de stad.

"Alles is toch goed zoals het draait? Dit festival zet onze stad op de kaart en vzw Suikerrock is groot genoeg om haar programma indien nodig bij te sturen", aldus de stad. Kortom, Tienen mag (veel) geld op tafel leggen, maar geeft de vzw verder vrij spel. De uitstraling van dit festival voor de stad is blijkbaar zaligmakend. De kostprijs is niet bekend, maar dat schijnt geen probleem te zijn. Groen! ziet zeker de pluspunten van Suikerrock, maar merkt ook minpunten op die we graag bijsturen. Wat heeft de stad te verliezen met een 'voorzichtige' evaluatie?