Uit de gemeenteraad van april

05 December 2012

Een overzicht van de grote en kleine punten uit de gemeenteraad van 26 april: (tussenkomsten door Groen-raadslid Tom Roovers)? ARENA - Ik krijg bevestiging van de burgemeester dat een fietsenstalling voorzien zal worden aan de nieuwe academie (Vrijetijdscentrum).

? WINDMOLENS - De aanvraag werd ingetrokken. Er zou een nieuwe aanvraag gebeuren na bijkomende studies.

? MARTELARENPLEIN- Ik benadruk dat de 5 gerooide hoogstammen moeten vervangen worden.

? GORSUMWEG- Ik vraag of men op de hoogte is van een sluikstort aldaar. Volgens schepen Partyka is er opdracht tot ruimen gegeven.

? HAKENDOVER- Ik vraag of er wel voldoende controle gebeurt in de Vanaudenhovestraat, nu de toegelaten snelheid er verlaagd is. Volgens de burgemeester gebeurt dit regelmatig.

? OUDE POST- Ik vraag aan schepen Rens naar de stand van zaken. Ze zegt dat het PRUP stationsomgeving vertraging heeft opgelopen.

? STADSCENTRUM- Ik herhaal mijn opmerking in de commissie van schepen Defau (stadsvernieuwing) nu in de commissie van schepen Rens (ruimtelijke ordening). Ook zij heeft geen weet van een verkoop van de Via-gronden in de Broekstraat (college). Ik vind dat de stad een dergelijke locatie, tuissen Arena en Grote Markt, niet aan de privé mag overlaten.

? ZONE 30- Ik lees dat de burgemeester een zone 30 wel ziet zitten. Eindelijk. Maar het kan niet de bedoeling zijn gewoon wat bordjes te plaatsen. Zijn hier volgens de burgemeester veel infrastructuurwerken voor nodig? Hij antwoord dat het vooral om signalisatie gaat. Hij zal de opdracht geven aan een personeelslid van het politiekorps om zich bezig te houden met een inventarisatie. Ik had gehoopt dat we al verder stonden ...

? VIADUCTSTRAAT- Naar aanleiding van een krantenartikel, waarin gesteld wordt dat de Viaductstraat in betonklinkers zal heraangelegd worden, vraag ik aan schepen Partyka of dit klopt. Zij antwoordt dat er nog geen definitieve plannen zijn.

? ZWERFVUILACTIE- Ik feliciteer de dienst leefmilieu met deze actie. Ik vraag of de jeugdbewegingen werden gecontacteerd om mee te werken. Dat is niet het geval. Ik merkte bij het opruimen dat veel afval aan het zicht onttrokken wordt door onkruid en suggereer om de volgende actie iets vroeger op het jaar te organiseren.

? OUDE BIB- Ik heb geruchten gehoord over een nieuwe eigenaar voor de oude bibliotheek, die al jarebn in het stadspark staat te verkommeren. De burgemeester bevestigt dit gerucht en hoopt op spoedige actie.

? NIEUWE BIB- Ik vraag aan schepen Bergé of er eindelijk een oplossing in de maak is voor de onregelbare centrale verwarming in de bibliotheek. In de winter is het (vooral boven) een sauna, waar de ramern wijdopen worden gezet. Hij zal hier (opnieuw) naar informeren.

GROEN-gemeenteraadslid Tom Roovers[email protected]0479 213460