uit de gemeenteraad van januari

03 April 2012

Een overzicht van de grote en kleine punten uit de gemeenteraad van 26 januari. (de eerste voor kersvers GROEN-raadslid Tom Roovers) ? KUMTICH - Op de nieuwe verkaveling aan Medekersveld zijn er problemen met de riolering. De hemelwaterafvoer zou slecht uitgevoerd zijn, waardoor sommige percelen problemen ondervinden aan de aansluiting. Ik vroeg naar het standpunt van de Stad. Schepen Partyka legt de verantwoordelijkheid bij de verkavelaar en wil niet zelf tussenkomen.? VIADUCTSTRAAT- De plannen voor de wegenisaanleg tussen Tramstraat en Menebeek zijn in uitvoering. Er is geen budget om het tweede deel, tot aan de Hoegaardenstraat, mee te nemen. DIt zal in een volgende fase uitgevoerd worden (binnen een 3 à 4 jaar?).

? POSTSITE - Stad Tienen tekende een overeenkomst met de NMBS voor de renovatie van de Oude Postsite naast het station. Ik vroeg in de commissie aan schepen Rens waarom er in de ontwerpopdracht niet om kantoren boven de fietsstalling werd gevraagd. In het masterplan zijn deze er wel. De schepen laat dit nu over aan de ontwerper. Kantoren horen hier thuis door de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Waarom zouden we hiervoor open ruimte aansnijden en extra wegen aanleggen?

? NOORDELIJKE RING - In januari werd het addendum Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan door de gemeenteraad goedgekeurd.Ik maakte de opmerking dat de afbakening van kleinstedelijk gebied hier deel van uitmaakt en onthield me. Ik stemde niet tegen, daar men met dit plan voor het eerst werk wil maken van de inplanting van windmolens. De aanvraag voor een windmolenpark bij Goetsenhoven en Bost maakt duidelijk dat dit plan er al had moeten zijn.

? TOEGANKELIJKHEID - In de gemeenteraadscommissie kaartte ik de onbereikbaarheid aan van het stadsplan aan het zwembad. Een haag zorgt ervoor dat het plan niet leesbaar is zonder stuntwerk.  Schepen Grootjans neemt contact op met de technische dienst om dit te verhelpen. ? ARENA - Ik vroeg naar de planning i.v.m. de pleinaanleg van het Arenaproject. Volgens de burgemeester was er een bouwvergunning aangevraagd. Ik volg dit op.