Uit de gemeenteraad van mei

05 December 2012

Een overzicht van de grote en kleine punten uit de gemeenteraad van 31 mei: (tussenkomsten door Groen-raadslid Tom Roovers)? HAKENDOVER- De burgemeester laat me weten dat bij recente controle in de Vanaudenhovestraat 8 rijbewijzen werden ingetrokken. Het zou voornamelijk om inwoners van Hakendover gaan...

? OUDE POST- Ik vraag aan schepen Rens opnieuw naar de stand van zaken. De wedstrijd is afgelopen, er werden drie kandidaten weerhouden.

? BIOGENERATOR- Ik hoorde dat de ambitieuze plannen voor een groene campus serieus zijn teruggeschroefd en dat de Biogenerator geen warmtenet zou krijgen. Klopt dit? Ik krijg van schepen Loozen enkel te horen dat ik mijn vraag moet richten aan de nv Biogenerator.

? NIEUWE BIB- Ik vraag schepen Bergé opnieuw naar de onregelbare centrale verwarming in de bibliotheek. Hij zegt een gesprek hierover gehad te hebben, maar dat er niets aan te doen is. Mijn ervaring zegt dat dat onmogelijk is - ik zal zelf het diensthoofd TUD contacteren.

? AANPASSING VESTEN- De commissies mobiliteit en openbare werken werden gecombineerd in het Sociaal Huis, waar de bewoners van de Vesten de plannen konden inkijken. Jammer genoeg werd er te weinig tijd voorzien om de plannen grondig te bekijken, laat staan becommentariëren. Wat ik gezien heb kan mij niet overtuigen. Op de gemeenteraad zeg ik dit ook aan schepen Partyka: ik zie weinig verbetering wat oversteekbaarheid betreft, en de 'groene boulevard' zie ik ook niet: er is zeker niet meer groen dan nu, en er is volgens mij te laat gedacht aan de landschappelijke beeldkwaliteit. Aan de kruispunten verandert er niet veel. Ik herhaal wat ik reeds op een commissie vertelde: waarom heeft men bij het vaststellen van de zwarte punten al niet de snelheid verlaagd naar 50 km/u? Schepen Partyka verwijt me dat ik als groene partij geen enkel positief punt weet aan te halen. Ik antwoord dat ze me heeft onderbroken, want dat ik de rioleringswerken en het aanbrengen van ventwegen wel degelijk positief vind, maar dat het ontwerp ver onder mijn verwachtingen ligt. Ze antwoord dat ik het dan nog maar eens goed moet gaan bekijken, wat volgend weekend nog kan. Dat zal ik zeker doen.

GROEN-gemeenteraadslid Tom Roovers[email protected]0479 213460