WAAR BLIJFT HET KLIMAATPLAN?

08 December 2014

WAAR BLIJFT HET KLIMAATPLAN?

Tom Roovers, gemeenteraadslid   Tienen ondertekende op 25 juni 2014 het Europese Burgemeestersconvenant, waarmee onze stad wil streven naar 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020.

 

 

Samen met 56 andere Vlaams-Brabantse gemeenten bouwt Tienen zo mee aan een klimaatneutrale provincie. Hierbij worden zij gesteund door de provincie, waar onze groene gedeputeerde het hele project mee op poten heeft gezet. Dit engagement is een hele stap, waarvoor de Groen-fractie op de gemeenteraad het gemeentebestuur feliciteerde.
 

Intussen zijn we vijf maanden verder. Hoog tijd om te vragen hoe de stad dit engagement wil aanpakken. Binnen de twaalf maanden moet er immers een actieplan worden ingediend bij de Europese Commissie. Het antwoord van schepen van Leefmilieu Geladé stelde ons jammer genoeg erg teleur.

Nulmeting

Is er een nulmeting gedaan? Die geeft een beeld van de situatie zoals ze nu is, voor we maatregelen nemen.

"Ja", zegt de schepen. "Neen", zeggen wij. Er staan in het dossier (zie 'Tienen' onder deze link) enkel gegevens ingevuld door de Vlaamse overheid. Maar de gegevens over energiekost van gebouwen en transport, de enige waarvoor de gemeente moet zorgen, zijn nog niet aangevuld. De milieudienst heeft het te druk met de overgang naar Ecowerf voor vuilnisophaling. En dit begrijpen we, de milieudienst is al jaren onderbemand. Groen heeft er steeds voor geijverd om een duurzaamheidsambtenaar aan te stellen. Op zijn expertise hadden we nu kunnen bouwen.

Stuurgroep

Is er al een stuurgroep opgericht? "Neen". Nochtans is het duidelijk dat alle diensten moeten meewerken om het objectief te halen. Nu zijn er vijf cruciale maanden verloren, terwijl alle diensten al concrete maatregelen hadden kunnen nemen en daarvoor ook middelen hadden kunnen vrijmaken.

Een actieproject staat dus nog niet op papier. De provinciale projectoproep verleent subsidies om concrete actie te ondernemen. Een eerste oproep passeerde al, en op deze manier zullen we de tweede ook niet halen. Het feit dat we dit nieuws pas vernemen als we ernaar vragen, is ook al een slecht teken. Nochtans zal de gemeente alleen klimaatneutraal kunnen worden als de bevolking mee kan nadenken en er een voldoende groot draagvlak is.

Er is budget!

Is er dan geen goed nieuws te vermelden? Toch wel: er is een budget vrijgemaakt. Hoeveel, mogen we nog niet weten. Maar hier wordt toch al een beetje tegemoet gekomen aan onze kritiek bij de opmaak van de meerjarenplanning: daarin werden geen middelen opgenomen om onze stadsdiensten energiezuiniger te maken. Daar is nochtans veel op te besparen. In de bibliotheek brandt de verwarming tot op badkamertemperatuur, terwijl het personeel de ramen moet openzetten. Er bestaan zelfs stockageruimten waar je met dit weer in je T-shirt kan rondlopen. Zelfs de nieuwste gebouwen zoals het zwembad en het Vrijetijdscentrum, scoren erg slecht op het vlak

van energieverbruik.

Als goede huisvader moet je hier echt werk van maken. Een kleine investering win je snel terug.

De voorbije tien jaar heeft het bestuur de actie echter beperkt tot het registeren van meetresultaten. Zo gaan we er niet geraken.