725 bomen in 2020

27 Maart 2021

725 bomen in 2020

In maart 2020 tekende onze groene schepen van leefmilieu het bomencharter voor de stad Tienen. Daarmee belooft de stad om elk jaar minstens 750 bomen aan te planten. In 2020 plantte de stad 725 bomen en bereikte zo bijna het jaardoel. Geen slechte start, dus, want we begonnen pas half maart. Bomen en groen bieden alleen maar voordelen voor een gezond, mooi en aangenaam leefmilieu. Ook in Tienen wint deze overtuiging meer en meer aan terrein.

WE ZIJN DUS GOED BEZIG, MAAR MOETEN INVENTIEF BLIJVEN.
Want de moeilijkste ambitie is om ook in de dicht bebouwde en verharde stads- en dorpskernen te zorgen voor de noodzakelijke schaduwplekken. En ook in ons buitengebied zal het niet altijd makkelijk zijn. Het Tiense grondgebied is voor maar 2,5% bebost. Dat is heel weinig in vergelijking met het Vlaamse gewest (10%) en Vlaams Brabant (11%). Onze akkerbouw op de vruchtbare Haspengouwse leemgronden en de weilanden in de meer vochtige valleien zijn heel belangrijk. We moeten dus goed nadenken waar bossen eventueel een plaats kunnen krijgen. Soms is het vanuit landbouw- en natuuroogpunt waardevoller om te focussen op hagen, struwelen, groene corridors, onverharde wegen en bermbeheer. Maar bebossing is soms ook verantwoord. Denk maar aan het stadsrandbos, dat we dit jaar uitbreiden. Ook jij kan helpen om onze kernen groener te maken en van onze woonwijken parklandschappen te maken. Want elke boom die jij plant in je (voor)tuin, telt mee voor de minstens 750 bomen per jaar!