Algemene vergadering Groen Tienen

19 Oktober 2015

Alle leden zijn uitgenodigd op de    van woensdag 21 oktober om 19u00 in taverne Incognito, zaaltje achteraan terras, Grote Markt Tienen.

algemenevergaderingAGENDA

Deel 1: algemene vergadering

1. goedkeuring huishoudelijk reglement

2. bestuursverkiezingen

Deel 2: kernvergadering (ook hierop zijn alle leden welkom)

1. goedkeuring verslag 16 september 2015

2. vaste punten

3. korte evaluatie van voorbije acties : Hoe verplaatsen we ons in Tienen 19/09 - Groen ontbijt 4/10 - Klimaatshow 17/10 - Kansarmoede 18/10

4. werkgroep communicatie : bussen huis-aan-huis-blad vanaf dinsdag 27 oktober, vastleggen datum vergadering in november

5. deelname klimaatactieweekend 20.21.22 november 2015 - www.groen.be/agenda

6. opstart werkgroep : Groen Café 22 januari 2016 met Kristof Calvo als gastspreker

7. brainstorm : Visieontwikkeling, opmaak verkiezingsprogramma 2018

8. korte rondvraag