Beleidsdoelstellingen OCMW-raad

03 Maart 2016

Beleidsdoelstellingen OCMW-raad

Sociaal zwakkeren in onze samenleving een duwtje in de rug geven: dat staat centraal in het meerjarenplan van de nieuwe OCMW-raad. In overleg met alle personeelsleden van het Sociaal Huis, zijn er daartoe twee prioritaire doelstellingen uit de bus gekomen. Eerst en vooral willen we de kinderarmoede in Tienen terugdringen. Het gaat immers om een zeer schrijnend probleem, zowel op sociaal, maatschappelijk als economisch vlak. Wie de kansarmoede in haar totaliteit wil aanpakken, begint het beste bij de kinderen: dat is de basisregel. De tweede prioriteit betreft de werklozen: op een positieve manier zullen we werk maken van hun activering. Groen staat volop achter dit meerjarenplan, dat meerderheid én oppositie unaniem goedgekeurd hebben.

Jan-Frederik Kinnaert
OCMW-raadslid