Bereikbaarheidsplan in de maak

23 Oktober 2021

Bereikbaarheidsplan in de maak

In oktober 2020 keurde de gemeenteraad het mobiliteitsplan goed. Het is het belangrijkste kader voor de mobiliteit in onze stad. Hoe geven we voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s hun plek? Deze visie is praktisch vertaald in een Actieprogramma, met 75 actiepunten.> www.tienen.be/mobiliteitsplan

GROEN wil:

  • verder ijveren voor een meer autoluwe binnenstad, waarin de auto te gast is.
  • de stad veilig maken voor voetgangers en fietsers, met bijzondere aandacht voor kinderen, scholieren, bejaarden en minder mobielen
  • een slim parkeerbeleid voeren
  • zorgen voor veilige schoolomgevingen
  • zwaar vervoer voor leveringen reglementeren via laad- en losplaatsen met venstertijden
  • intelligente verkeerslichten toepassen, die de doorgang van het verkeer op de vesten en de toegangswegen verbeteren, maar de gevaarlijke kruispunten conflictvrij maken.

Dit najaar is gestart met de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor de stad. Dit is nauw verweven met een parkeerbeleidsplan. De eindpresentatie verwachten we in mei 2022. Moet dat zo lang duren? Ja, wij zijn ervan overtuigd dat voor zo’n belangrijke aangelegenheid we ons moeten baseren op feiten. Er waren nog bijkomende ‘kruispunten lustellingen’ en route-analyses nodig. Die zijn ondertussen uitgevoerd.

Breed draagvlak

Tienen trekt ook veel tijd uit voor inspraak met een klankbordgroep en een bevraging van de bevolking. Het nieuwe beleid heeft enkel succes als iedereen mee is. Mobiliteit ligt elke bewoner nauw aan het hart en is vaak het onderwerp van gesprekken: ‘Hoe maken we onze binnenstad terug vlot toegankelijk voor al het verkeer? Hoe rijmen we parkeernoden met de vraag van vele Tienenaars naar aangenamere en groenere straten? En hoe zorgen we voor maximale veiligheid voor de zachte weggebruikers?'

Wie mee wil bouwen aan het bereikbaarheidsplan en zijn mening wil geven, kan op bereikbaar.tienen.be de online vragenlijst terugvinden.
De enquête loopt van 13 oktober tot en met 10 november 2021.