Bermen en koesterburen

08 December 2014

Bermen en koesterburen

Karin Struyf, gemeenteraadslid   We stellen vast dat er op veel plaatsen weer geploegd is tot tegen de betonverharding waardoor de berm verdwenen is.

Staan landbouwers die elke centimeter willen benutten dan echt nog altijd diametraal tegenover hun natuurlijke bondgenoten die nestelen in de bermen?

En wat doet het stadsbestuur eraan?

We vinden het jammer dat Tienen hier niet genoeg werk van maakt. Nochtans neemt de stad wel deel aan de koestercampagne die het leefgebied van enkele voor de streek typische diersoorten wil beschermen: de geelgors en de grauwe gors, twee van onze koesterburen. En net zij hebben bermen nodig ?

We kaartten dit aan op de gemeenteraad schepen Geladé liet weten dat er in Kumtich net nog een perceel vrijgemaakt is voor de gorzen.

Dat vinden we prachtig! Maar als je toeziet op het behoud van de bermen zijn dergelijke initiatieven niet nodig.

Zonder bermbeleid is het geven met de ene hand wat je met de andere afneemt.

Hopelijk kunnen alle betrokkenen eens rond tafel zitten en zien dat het anders kan. Iedereen wint erbij.