BERNADETTE STASSENS GAAT ER VOOR!

03 April 2012

Op 15 februari hield GROEN Vlaams-Brabant een druk bijgewoondeledenvergadering voor het vastleggen van de verkiesbare plaatsen van deverschillende provinciedistrictslijsten.Bernadette Stassens, huidig provincieraadslid en gewezen gemeenteraadslid, werddoor de leden verkozen als lijsttrekker voor het district Tienen.Tweede kandidaat wordt Tom Van Vlierberghe, jong element uitBoutersem. Lijstduwer is Ann De Martelaer uit Lubbeek, gewezen Vlaamsvolksvertegenwoordiger.Bernadette is een dossierkenner en harde werker. Zij wenst zich verder in tezetten voor haar provincie op een constructieve manier. Thema's als welzijn vooriedereen,leefmilieu en "ruimte" voor iedereen liggen haar nauw aan het hart.Daarnaast wil Bernadette net als in de voorbije 6 jaren een aanspreekpunt blijvenvoor de andere gemeenten van het district Tienen: Geetbets, Landen, Hoegaarden,Boutersem, Glabbeek, Lubbeek, Zoutleeuw en Linter.Onze provincie bestaat uit vijf districten waaronder ook nog: Diest, Leuven, Halle enVilvoorde.Ook voor deze districten werd door de groen leden een lijsttrekker aangeduid.Het is van groot belang dat district Tienen een rechtstreekse groene stem heeft inde provincieraad.GROEN Tienen hoopt dat met deze aanstelling Bernadette Stassens haar inzet magverzilveren en vraagt aan "Groot- Tienen"een groene stem!