Chris Stryckmans voor Groen in de OCMW-raad

19 November 2017

Op 14 september 2017 woonde Chris Stryckmans haar eerste OCMW-raad bij als raadslid voor Groen in Tienen. Zij vervangt Jan-Frederik Kinnaert die naar Leuven verhuisde. Chris Stryckmans werd in 1999 lid van Agalev en is sinds 2015 ondervoorzitter van Groen Tienen. "Ik ben destijds uit idealisme lid van Agalev geworden, omdat ik wilde bijdragen aan een groenere, socialere en meer tolerante wereld. Ik ben zeer gedreven om alles te doen wat mogelijk is en om mijn steentje bij te dragen. Het sociale is iets dat me sterk bezighoudt." Armoede is helaas ook een Tiens probleem. "Arm zijn is niet iets waar iemand voor kiest. Het tast het zelfbeeld, de sociale situatie en het welzijn van mensen aan. Het is dus zeer belangrijk dat we mensen helpen om uit die armoede te geraken. Werk is wellicht het beste middel. Geschikt werk vinden is echter niet evident voor iemand die reeds geruime tijd inactief is. Ik besef dat dit voor de mensen van het OCMW een hele uitdaging is en heel wat creativiteit vereist." Chris wil ook aandacht voor de nieuwkomers in onze samenleving. "We hebben de opdracht om nieuwkomers te helpen integreren. Een probleem dat ik zeer goed ken door mijn vrijwilligerswerk bij de 'Tiense Wereldvrouwen'. Het is belangrijk om bruggen te bouwen tussen mensen en zo een inclusieve samenleving te creëren waar er plaats is voor iedereen."