De situatie is ernstig, maar niet hopeloos.

07 Februari 2015

De situatie is ernstig, maar niet hopeloos.

Sinds CD&V op 18 december 2014 de coalitie heeft opgeblazen, is Tienen een onbestuurbare stad. Het schepencollege neemt geen beleidsbeslissingen meer en er gaapt een ravijn tussen de meerderheidspartijen. Daardoor staat de stad stil.  

Nadat er twee schepencolleges niet zijn doorgegaan heeft de burgemeester een bijzonder schepencollege bijeengeroepen om de lonen van het stadspersoneel te kunnen uitbetalen, bouwvergunningen af te leveren en de carnavalstoet te laten doorgaan.

De reguliere gemeenteraad van januari is niet doorgegaan. Wel is er op 9 februari  een bijzondere gemeenteraad bijeengeroepen omtrent de terugtrekking van CD&V-mandaten in intercommunales. Hiermee zette de sp.a haar standpunt kracht bij: "CD&V, jullie communicatie was duidelijk, en nu is er geen weg terug."

 

Er resten twee opties: ofwel geeft CD&V toe dat de partij gokte op een nieuwe coalitie, maar verloren heeft en doet ze afstand van haar mandaten. Dan kan het nieuwe bestuur onmiddellijk van start en kan onze stad vooruit.

Ofwel moet de procedure om de stad onbestuurbaar te laten verklaren volledig doorlopen worden. Dan heeft CD&V in theorie nog de mogelijkheid om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de onbestuurbaarheid die de partij zelf heeft uitgeroepen. Het is hallucinant dat CD&V dit zou overwegen. Hierdoor zou Tienen nog maanden blijven stilstaan!

Dat die stilstand er letterlijk is, kan elke stedelijke dienst getuigen. De stadsdiensten beschikken slechts over een zeer beperkt budget omdat ze met voorlopige twaalfden moeten werken. Dat betekent dat de diensten elke maand slechts één twaalfde van het budget van het vorige jaar mogen uitgeven. Investeringen kunnen niet. Zelfs voor iets banaals als het drukken van een affiche, moeten ze langs het nu lamme schepencollege. Jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de carnavalstoet en krokussportkampen ondervinden hier al hinder van. Maar voor nieuwe evenementen is dit helemaal een ramp, want nieuwe budgetten zijn nog niet voorhanden.

Wij hopen dat de verkozenen die de sleutel in handen hebben die deze situatie kan keren, nu snel kiezen voor het belang van hun stad in plaats van hun eigen belang.