Doe mee voor minder CO2!

03 Maart 2016

Doe mee voor minder CO2!

Tienen engageerde zich in 2014 via het Burgemeestersconvenant om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Nu komt, met wat vertraging door de onbestuurbaarheid, ons klimaatactieplan tot stand. We zoeken nu partners om de acties te starten. Misschien wil jij wel actie ondernemen in je straat, je school, je bedrijf? Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) maakte in 2011 een nulmeting, zeg maar de referentiehoeveelheid CO2 waar er 20% af moet tegen 2020. De volgende stap had de opmaak van een klimaatactieplan tegen november 2015 moeten zijn, maar zodra de onbestuurbaarheid in Tienen dreigde, is alles stilgevallen. Met Groen in het bestuur kwam er meteen schot in de zaak. "Duurzaam Tienen" werd één van de drie kernthema's van het nieuwe beleidsplan en de opmaak van een klimaatactieplan werd opgenomen in het transitiebudget van eind 2015, zodat we meteen konden starten. De vorige besturen hebben nooit een duurzaamheidsambtenaar aangesteld, hoewel daar flinke subsidies voor waren; de dienst leefmilieu was doorheen de jaren afgebouwd. Daarom namen wij Interleuven onder de arm om het klimaat-actieplan op de rails te zetten en in te dienen. Met steun van Ecolife en van de provincie werd een participatietraject uitgetekend.

Op 10 oktober kwamen we voor het eerst naar buiten met onze plannen, in een standje op de braderie. Vervolgens was er het Klimaatcafé, waar alle Tiense burgers welkom waren om hun suggesties en ideeën rond vier thema's te spuien: natuur, biodiversiteit en landbouw / wonen en energie / mobiliteit / duurzame consumptie.

Met de input van dat Klimaatcafé, een bevraging van de stadsdiensten en de milieuadviesraad, werkten we een eerste versie van het klimaat-actieplan uit. Bij de voorstelling daarvan aan een klankbordgroep, voelden we de nood aan een breder platform. Op de tweede klankbordgroep kregen we meer vertegenwoordigers uit de industrie en middenstand rond de tafel. Per thema kregen ze concrete acties voorgeschoteld, waarvan ze de haalbaarheid evalueerden en eventuele alternatieven konden suggereren.

Momenteel wordt alle informatie verwerkt en zeer binnenkort is het klimaatplan klaar om in te dienen. En dan ligt de echte uitdaging voor ons: de uitvoering. Dat kunnen en willen we niet alleen doen, want het klimaat is een zaak van iedereen in Tienen!

Dus: doe je mee voor minder CO2? Schaar je dan achter een actie die goed is voor het klimaat en betrek hier zoveel mogelijk mensen bij! Je vindt binnenkort het klimaatplan met de concrete acties op de website van de stad en op die van Groen Tienen.

Voor meer info: contacteer mij!

Tom Roovers
Schepen voor o.a. Leefmilieu en Mobiliteit