Een groen en autovrij Begijnhof

29 Juni 2020

Een groen en autovrij Begijnhof

Het Begijnhof, gelegen tussen de unieke site van de Paterskerk en de idyllische Novicendreef, leent zich uitermate tot ‘woonerf’.

De eerste stap hiertoe is gezet: het parkeervrij maken van de nauwe straatjes. Vervolgens is met de dienst erfgoed overeen gekomen dat geveltuintjes kunnen worden aangelegd door geïnteresseerde bewoners, rekening houdende met de waarde van de aanwezige historische gevels. Dit zal de belevingswaarde nog vergroten.