Een nieuwe legislatuur, een nieuwe politiek?

17 December 2012

De Tiense afdelingen van Open Vld, N-VA en Groen pleiten voor een transparant, toekomstgericht en dynamisch beleid. De voortzetting van de aftredende coalitie lijkt wat ons betreft een gemiste kans, veeleer gericht op het veilig stellen van de verworven posities en postjes. De geruchten en bevestigde feiten over gerommel binnen de meerderheid lijken dit enkel te bevestigen. Tienen verdient beter!Open VLD, N-VA en Groen vragen daarom met klem dat de beleidsploeg onmiddellijk werk maakt van een totaalbeleid, waarin transparantie, participatie, duurzaamheid en consequent handelen geen ijdele woorden zijn, maar een constante realiteit. Tienen heeft dringend nood aan: een duidelijk beleid inzake stadsvernieuwing, een dynamisch economisch beleid met werk in eigen streek, een actief sociaal- en integratiebeleid, een verkeersveilige stad met een doordacht mobiliteitsbeleid, een leefbare stad met aandacht voor milieu en duurzaamheid en een doortastend beleid tegen alle vormen aan overlast.

 Een totaalbeleid waaruit een visie spreekt, zodat onze stad eindelijk vooruit kan.

Wij vragen het schepencollege om een duidelijk beleidsplan vertrekkend vanuit dit totaalbeleid uit te werken. Wij vragen aan ieder van de schepenen èn aan de OCMW-voorzitter om een duidelijke visietekst over hun beleidsdomeinen uit te werken. Wij  vragen dat de beleidstekst en de visieteksten binnen de 3 maanden na de aanduiding van het schepencollege worden voorgesteld en besproken tijdens één van de gemeenteraden.

Het is voor ons evident dat dit beleidsplan en deze visieteksten een leidraad zullen zijn voor de komende legislatuur, zodat voor iedereen duidelijk is waar de meerderheid met onze stad naartoe wil en waar de prioriteiten voor elk deelgebied liggen.

Zoals het een hedendaags transparant bestuur betaamt, moet de gemeenteraad (en haar commissies) dan ook toegelaten worden om de beleidsacties van in het vroegste stadium in alle openheid en op constructieve wijze te bespreken. Open VLD, N-VA en Groen willen actief meewerken aan een goed bestuur van de stad en willen niet dat de gemeenteraad buitenspel wordt geplaatst tijdens de komende legislatuur.