Eerste groene schepen in Tienen

29 Juli 2015

Eerste groene schepen in Tienen

Op 28 juli 2015, na ruim 7 maanden van onbestuurbaarheid in Tienen, legde de nieuwe schepenen de eed af op de gemeenteraad. Voor de Tiense groenen is dit moment historisch te noemen: voor de eerste maal krijgen wij de kans om mee onze stad te besturen! Tom Roovers is vanaf nu schepen met de bevoegdheden leefmilieu, afvalbeleid, verkeer en mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking en landbouw.

Hij zal ook het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf voorzitten.

Voor wie Tom niet kent, willen we hem even voorstellen:
Hij is geboren Tienenaar, 42 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. 
Hij is architect en engageert zich naast de politiek ook in KSA Tienen en in het Buurtcomité van Mulk.
Hij is actief bij Agalev sinds 2004, was tweede op de lijst van Groen! in 2006,
kwam als vervanger in de gemeenteraad in januari 2012 en werd samen met Karin Struyf rechtstreeks verkozen in oktober van dat jaar.
Vanaf nu kan je hem vaak vinden op het stadhuis, op de eerste verdieping, naast de dienst leefmilieu.
Elke dinsdagavond, voor het schepencollege kan je hem spreken tussen 18 en 19u.
Je kan ook een afspraak maken of een bericht sturen via [email protected].