Fiets- en wandelroutes onder de modder

08 December 2014

Fiets- en wandelroutes onder de modder

Wie van de winterzon wil profiteren en wil wandelen of fietsen langs een van de mooie routes die Tienen rijk is,  is er aan voor de moeite. De wandelroute van Ast naar Bost staat vaak onder water ter hoogte van de Driegrachtenstraat. Dit komt waarschijnlijk door de Ruige berm, een holle weg die dichtgroeit en dicht geploegd wordt. Holle wegen zijn natuurlijke afvloeiingskanalen waar het water een weg zoekt. We houden ze best in ere om wateroverlast te vermijden. Ook de kruising van de Driegrachtenstraat met De Laar is zo een heikele plaats. Die staat net zoals het Broedersblok in Hakendover vaak blank. Enkel met rubberlaarzen kom je hier door. Een

 

 

 

wadi (bufferings- en infiltratievoorziening) zou hier het overtollige water op kunnen vangen.

Met de Suikerroute is het niet beter gesteld. De Aststraat ligt er bij als de piste van een moddergevecht. De Houten Brugstraat in Overlaar geraak je als fietser niet zomaar door. En in de Viaductstraat (en elders) veroorzaken de werken van Infrabel heel wat besmeuring van het wegdek.

Zelfs voor een verlengd weekend wordt de modder niet opgeruimd. In Utsenaken, ter hoogte van de werfzone voor de herinrichting van de Vesten, is de fietssuggestiestrook onzichtbaar en levensgevaarlijk door de modderlaag en het snelle verkeer dat er rakelings passeert.

In Tienen weten we allemaal dat de (bieten)oogst in combinatie met nat weer voor modder zorgt. En je kan geen werken uitvoeren zonder transport. Maar er bestaat nog zoiets als de plicht voor het ruimen van de openbare weg. Het is de taak van de stad om hierop toe te zien, zeker wanneer de zwakke weggebruiker hier de dupe van is.

Groen meldde dit aan de stadsdiensten ([email protected]) en bracht het op de gemeenteraad nog eens extra onder de aandacht. Burgemeester Logist antwoordde dat er wel degelijk geverbaliseerd wordt bij nalatigheid. Er zijn gemeenten waar werfverantwoordelijken zich strikt aan de voorwaarden houden omwille van een zeer consequent opvolgbeleid. Waarom is dat in Tienen dan zo moeilijk?

We hopen dat onze burgemeester hier snel werk van maakt.