Groen! crisisplan voor het falende asielbeleid

26 November 2010

Groen! crisisplan voor het falende asielbeleid

Het crisisplan van Groen! voor het falende asielbeleid stoelt op 3 beginselen voldoende opvangplaatsen, een vlottere en snellere procedure en een aanzienlijke toename van het aantal asielzoekers die vrijwillig terugkeren. Met haar plan wil Groen! een menselijk maar doortastend antwoord geven op het falende asielbeleid en plaatst zich hiermee lijnrecht tegenover de partijen die alleen maar heil zoeken in verstrengingsmaatregelen. "De situatie van de asielzoekers in ons land is schrijnend en mensonwaardig. In tegenstelling tot de internationale verplichtingen laat België meer dan 6 700 mensen overnachten op straat. Wat de voorbije jaren nog een echte schande was, wordt nu met schouderophalen onthaald. Jarenlang non-beleid op asielvlak doet de apathie toenemen. Groen! wil de apathie wegnemen door met een uitgedokterd en concreet asielplan te tonen dat een humaan asielbeleid ook slagkrachtig kan zijn," aldus senator Freya Piryns.Het plan begint bij de bron. In het jaar 2011 voorziet Groen! 5 bewustmakingscampagnes in landen waar een plotse stijging is van emigratie richting onze asielprocedure en die niet in de asielcriteria blijkt te passen. Door correcte informatie te bieden kan ons land verhinderen dat mensen illusies koesteren op basis van desinformatie.

De asielprocedure zelf wordt gevoelig versneld. Tegen 2011 zijn de achterstanden bij CGVS en RVV gehalveerd. De duur van de procedure wordt teruggebracht naar 6 maanden. In de begroting worden extra budgetten ingeschreven voor aanwerving van personeel en de aanstelling van rechters bij asielinstanties. Deze investering verdient zichzelf snel terug door mindere kosten voor opvang.

Naar analogie met het systeem in Zweden en Australië worden ook in België asielbegeleiders ingeschakeld. In Australië keren tot 70% van de afgewezen asielzoekers vrijwillig terug naar het land van herkomst. In België keerden het voorbije jaar slechts een 500tal afgewezen asielzoekers vrijwillig terug.

Deze mix van geïntensiveerde campagnes in de bronlanden en een snellere en kortere procedure, gekoppeld aan het Australische systeem van asielbegeleiders, moet de situatie in België weer onder controle brengen. Maar dat alleen zal niet volstaan om alle asielzoekers van straat te halen. Groen! kent in haar asielplan een centrale rol toe aan de lokale opvanginitiatieven (LOI) van de OCMW's en kiest hierbij duidelijk voor materiële steun in plaats van financiële steun om aanzuigeffecten te vermijden.

"Aangezien de OCMW's een zekere tijd zullen nodig hebben om de opvanginitiatieven op te starten, kan in afwachting het federale rampenplan worden ontplooid om de 6700 dakloze asielzoekers opvang te bieden. Maar het is duidelijk: dit kunnen we ons geen tweede jaar op rij veroorloven. Met dit plan willen we juist vermijden dat we volgend jaar en het jaar daarna opnieuw in dezelfde crisis belanden," besluit Piryns.

Klik hier om het volledige plan na te lezen
http://groen.be/actualiteit/Nieuwsflash-groen-crisisplan-voor-het-falende-asielbeleid_1811.aspx