GROEN MARKT MEE!

08 December 2014

GROEN MARKT MEE!

Met 'Tienen Markt Mee!' roept het stadsbestuur de burger op om mee te denken over hoe de Grote Markt er in de toekomst moet uitzien. Groen Tienen is erg blij met dit participatietraject, een primeur in Tienen! Waar het participatiemoment eind vorig jaar over de opmaak van de meerjarenplanning een farce was (de dag nadien al moest het document immers worden goedgekeurd in de gemeenteraad), gaat het hier om een volwaardig traject.

 

 

 

 

Groen dacht alvast mee na en lanceerde enkele beelden om het debat open te trekken. Wat als we de Heldensquare overdekken met glas, in plaats van er een parking te plannen? Of wat dacht u van een bibliotheek en Grand Café in het kerkgebouw?

Zoals de voorstellen van de ontwerpers is niets te nemen of te laten. Maar het leidt wel tot participeerpret: het gevoel dat je samen met je medeburgers aan je stad bouwt.

In november waren er vier sessies waar gemeenteraadsleden, buurtbewoners, handelaars en verenigingen hun zegje konden doen. De trajectbegeleiders gaan alvast aan de slag met hun ideeën en voorstellen. In 2015 volgen er gerichte sessies. We hopen dat die goed aangekondigd zullen worden, want nu de stadskatern is weggevallen, wordt de burger alleen geïnformeerd via de website en de elektronische nieuwsbrief.

Kritische noot

Intussen heeft het stadsbestuur het budget opgetrokken van 2, over 4 tot 7 miljoen euro. Hier stellen we ons ernstig vragen bij. De Grote Markt is zeker voor verbetering vatbaar. Maar onze stad kampt met andere problemen, zoals de strijd tegen armoede, het eigen patrimonium energiezuinig maken, het inrichten van een jeugdhuis of kleine fuifzaal.

Daarvoor is slechts een fractie van dat bedrag nodig om het tij te keren. En is het wel het moment om je centrum op te breken, wanneer je vesten openliggen?

Groen is enthousiast over het participatietraject, maar we zijn wel kritisch over het kostenplaatje en de timing van de plannen.