Groen neemt voor eerste keer deel aan beleid in Tienen

01 Januari 2015

Groen neemt voor eerste keer deel aan beleid in Tienen

Na de verrassende actie van CD&V was het voor Groen meteen duidelijk dat de kans groot was dat wij als partij onze verantwoordelijkheid konden opnemen. Het bestuur en de fractie vroegen en kregen van de ledenvergadering een mandaat om te praten en vervolgens om te onderhandelen. Als democratische partij hebben wij steeds duidelijk gemaakt te willen spreken met, en vooral te willen luisteren naar alle andere democratische partijen. Terwijl Katrien Partyka snel een coalitie op de been wou zetten met zichzelf als burgemeester, en de touwtjes strak in handen hield, gebeurde wat niemand had verwacht. Binnen de sp.a toonden de twee machtigste figuren zich bereid om een stap opzij te zetten om een nieuw project op poten te kunnen zetten: paarsgroen (een coalitie Open VLD, sp.a en Groen). Op zeer korte termijn was duidelijk dat wij op eenzelfde lijn zaten. Er was geen verborgen agenda, maar een duidelijke visie over waar Tienen naartoe moet, met

bij elke partij aandacht voor (kans)armoede, milieu en verkeer, stadsherwaardering, werkgelegenheid ?
Maar vooral: een geloofwaardige visie over hoe dit moet gebeuren: als één team, in overleg, met respect voor elkaar. Maar ook met respect voor de oppositie, door goede ideeën mee te nemen en hen geen beslist beleid voor te schotelen.

En uiteraard hetzelfde voor de burgers: door hen te laten participeren en door goed te communiceren.
 

Groen voelt zich in dit project gehonoreerd door de andere partners. Tom Roovers wordt eerste schepen en krijgt een uitgebreid pakket bevoegdheden rond leefmilieu en mobiliteit. Karin Struyf kan als voorzitter van de gemeenteraad het gezicht zijn van een nieuwe, respectvolle manier van debat voeren, en als voorzitter van CV Huisvesting Tienen kan ze werk maken van betaalbaar wonen. Philippe Boone zal wellicht kunnen toetreden tot het vast bureau van het OCMW.

Wij beseffen dat dit geen plezierreis wordt. De uitdagingen in Tienen zijn groot en de procedure om van de onbestuurbaarheid een feit te maken is onvoorspelbaar en kan gedurende lange tijd het moeilijk maken om beslissingen door te voeren. Dat is echter niet onze verantwoordelijkheid.
Onze verantwoordelijkheid ligt er in om onze stad op de rails te zetten en te doen waar we in de oppositie altijd voor gepleit hebben: samen Tienen groener en socialer maken.


 e-mail