Groen reageert voorzichtig positief op plannen windpark E40

02 November 2014

Groen reageert voorzichtig positief op plannen windpark E40

De afdelingen van Groen Tienen, Boutersem, Bierbeek en Oud-Heverlee reageren positief op de plannen van Storm en Elicio langs de E40. "." zegt provincieraadslid Bernadette Stassens.

Bijkomende windenergie zorgt voor een grote onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kernenergie. Daarenboven sluit het perfect aan bij de klimaatdoelstellingen van de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten

Groen pleit echter wel voor een concrete participatieve opzet.Het is alleszins de bedoeling dat bewoners én de stad aandeelhouder kunnen worden van de windmolens. Groen wil verder gaan: een rechtstreekse participatie in een transparante structuur, geenzogenaamde "pseudo-coöperatieve".

We willen ook een duidelijke communicatie: er moeten infovergaderingen georganiseerd worden, dat mag niet beperkt blijven tot louter individuele consultaties of de nu geplande informatiedagen.

Daarnaast pleit Groen om de inplanting van de windturbines zo snel mogelijk te visualiseren op een fysieke kaart, beschikbaar in de gemeentehuizen én online via een website. Via een tool als Google Earth kan je perfect de geplande situatie realistisch voorstellen, zodat iedereen kan zien wat de landschappelijke impact van de turbines zal zijn. "Op die manier kunnen burgers een correct beeld krijgen waar precies de turbines zullen ingeplant worden en welke effecten er zichtbaar zullen zijn." zegt Tom Roovers, Groen-gemeenteraadslid in Tienen.

Daarenboven moet er snel duidelijkheid zijn over de technische inperking van mogelijke effecten en moet dat op een duidelijke en begrijpbare manier gecommuniceerd worden.

Tot slot wil Groen ook aangeven dat het advies van natuurverenigingen zoals Natuurpunt en overheidsadministraties zoals INBO en ANB maximaal moet gerespecteerd worden teneinde de biodiversiteit maximaal te vrijwaren.

De eerste infomomenten vinden plaats op:

Zaterdag 14 juni van 10 tot 17 uur in Bierbeek, zaal Het Buurthuis, Pastoriestraat 2, 3360 Korbeek-Lo.

 

Zaterdag 21 juni van 10 tot 17 uur in Tienen, zaal Het Posthof, Posthofstraat 20, 3300 Visssenaken.

 

Dinsdag 24 juni van 16 tot 20.30 uur in Boutersem, zaal Het Buurthuis, Schoolstraat 15, 3370 Boutersem.

 

Woensdag 25 juni van 16 tot 20.30 uur in Hoegaarden, zaal Kapittel in Het Kouterhof, Stoopkensstraat 24, 3320 Hoegaarden.

BIJLAGEN:
perstekst_windmolens_12juni2014.pdf