GROEN ROEPT OP: DIEN BEZWAAR IN TEGEN ONBILLIJKE HUISVUILTAKS

18 Januari 2014

GROEN ROEPT OP: DIEN BEZWAAR IN TEGEN ONBILLIJKE HUISVUILTAKS

Sinds de plannen voor een huisvuilbelasting in oktober vorm aannamen, heeft Groen in de commissies en de gemeenteraad alle argumenten op tafel gegooid om de belasting bij te sturen. We vroegen bijkomende cijfers op, contacteerden OVAM, probeerden de schepenen te overtuigen om sociale correcties toe te passen en meer rekening te houden met het Vlarema-principe "De vervuiler betaalt". Helaas, de meerderheid hield voet bij stuk en durfde deze belasting zelfs te motiveren met voorwendsels als 'voor een groener en duurzamer Tienen'. Burgers die bezwaar indienden, werden tot op heden afgewimpeld op basis van het reglement.Onze collega's in de oppositie, Open VLD, hebben dit reglement nu laten uitvlooien door juristen en een model van bezwaarschrift opgemaakt, met de vraag dit massaal in te dienen. Groen schaart zich graag achter dit initiatief. In bijlage vindt u het voorbeelddocument, dat wij op één punt hebben aangepast, omdat volgens ons het solidariteitsprincipe van het Vlarema niet gevolgd is.

Op eenvoudige vraag kunnen wij het u ook doormailen.

U kan dit bezwaar per gewone post indienen tot 28 februari.

Opgelet! Het bezwaarschrift indienen betekent niet dat men de belasting niet hoeft te betalen. Het is aan te raden om dit wel te doen en op de overschrijving "onder voorbehoud" te vermelden. Al is de uitkomst van het bezwaar onzeker, het is in elk geval een signaal dat de Tienenaar deze belasting onbillijk en onrechtvaardig vindt!