GROEN TIENEN doet mee met de grote lenteschoonmaak

20 April 2012

GROEN TIENEN doet mee met de grote lenteschoonmaak

De dienst leefmilieu deed een oproep om de handen uit de mouwen te steken en deel te nemen aan de grote lenteschoonmaak op zaterdag 21 april 2012. Uit onze enquête bleek nog dat zwerfvuil voor de Tienenaar een groot probleem is dat dringend moet aangepakt worden. Naast sanctioneren is sensibiliseren de boodschap. Daarom namen wij deel aan de actie. Groen Tienen pakte Oplinter en de Mulkwijk aan. Langs Gorsumpad, Gorsumweg, Grijpenveldstraat en Viaductstraat verzamelden we op drie uur tijdmaar liefst 13 volle vuilzakken!