Groen Tienen gaat te water voor een propere Gete

04 Juli 2020

Groen Tienen gaat te water voor een propere Gete

Op zaterdag 4 juli organiseerde Groen Tienen een opruimactie in en om de Gete aan de Bergévest. Van 10u tot 12u werden de rivier en enkele omliggende straten geruimd, met daarbij extra aandacht voor de vistrappen aan de Bergévest. Daar blijft altijd heel wat zwerfvuil vastzitten.

Geen Tienen zonder Gete. Jammer genoeg is deze blauwe levensader in het verleden vaak genegeerd of zelf weggestopt onder de grond. Groen Tienen wil de Gete haar prominente plaats teruggeven. Langs het water is het immers altijd goed vertoeven en ontspannen. Ook kleinschalige recreatie wordt dan mogelijk.

Schepen van duurzaamheid Paul De Cort (Groen) stelt jammer genoeg vast dat heel wat zwerfvuil nog steeds in de rivier terecht komt. “Daarom proberen we, gewapend met visnetten, lieslaarzen en veel enthousiasme, de Gete op deze voor de vissen cruciale plaats toch al wat op te ruimen. Zwerfvuil is één van mijn absolute prioriteiten. Dat geldt niet alleen voor de straten en de pleinen, maar ook voor het water. We zetten vooral in op sensibilisering en informeren. Maar we zullen ook sancties opleggen indien nodig”.

Bovendien komt een gedeelte van het Tiense afvalwater nog steeds ongezuiverd in de Gete terecht. Hoog tijd om dit te veranderen, zegt schepen van infrastructuur Tom Roovers (Groen). “We maken nu echt werk van de afkoppeling van de Oude Mene, maar ook de Sint-Genovevabeek en de gracht aan het Fandosepad zijn nog serieuze pijnpunten. Hoog tijd om deze schandvlekken weg te werken. We hebben daarvoor ook middelen voorzien in de Meerjarenplanning.”

De actie wordt afgesloten met een lekker aperitief aan de oevers van de Gete, uiteraard met respect voor de veiligheidsvoorschriften en afstandsregel. Groen Tienen steunt met deze actie ook de dit jaar virtuele “Big Jump”, die de Milieuadviesraad (MAR) en Natuurpunt volgende week organiseren. Met deze grensoverschrijdende actie ijveren ze al jaren voor proper Gete-water, en het respecteren van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW).