Groen Tienen in actie tegen zwerfvuil en sluikstorten

02 September 2019

Groen Tienen in actie tegen zwerfvuil en sluikstorten

Het probleem van zwerfvuil en sluikstorten ergert menig Tienenaar. Groen Tienen hield op dinsdag 20 augustus 2019 op de Grote Markt een ludieke actie om de aandacht te vestigen op het belang van propere straten en pleinen.

Deze actie kende veel bijval. Er werd ook een pamflet uitgedeeld met info over het meldpunt van de stad voor sluikstorten, en over hoe vrijwilligers zich kunnen organiseren via “Mooimakers”. Mensen kregen ook de kans om te melden waar het zwerfvuil hen het ergst stoorde. Het is de bedoeling om met deze info nu aan de slag te gaan.

Een aantal vrijwilligers van Groen Tienen, waaronder de schepenen Tom Roovers en Paul De Cort, zijn dan ook vastbesloten om maandelijks een aantal straten en pleinen op te ruimen. Een eerste opruimactie vond zo plaats op woensdag 28 augustus 2019 op de Albertvest en de Kabbeekvest. De opbrengst was 9 zakken zwerfvuil.

Initiatiefneemster en tevens ondervoorzitter van Groen Tienen, Michèle Boesmans licht toe: “het is voor de stadsdiensten en voor de mensen van Blankedale soms echt dweilen met de kraan open. Het kost de stad ook handenvol en letterlijk weggesmeten geld. Daarom willen we met Groen tonen wat iedereen zelf kan doen. Hoe meer mensen meedoen, op welke manier dan ook, hoe minder mensen geneigd zullen zijn hun vuil te laten rondslingeren. Allemaal samen kunnen we zo echt het verschil maken.”

Groen Tienen probeert op die manier mensen te sensibiliseren want “een propere stad is een fijne stad”.