Groen Tienen niet opgezet met dure stationsparking

20 Mei 2019

Groen Tienen niet opgezet met dure stationsparking

De NMBS blijkt haar voornemen om de stationsparking in Tienen betalend te maken snel uit te voeren. Het klopt dat de parking vandaag wordt gebruikt door bewoners en bezoekers van de stad, maar ook door mensen die op vakantie gaan en hun auto hier voor langere tijd laten staan. Hierdoor hebben pendelaars vaak geen plaats meer. De gekozen oplossing is voor Groen Tienen echter onbegrijpelijk.

Groen Tienen vindt vooreerst de timing erg ongelukkig. Momenteel staat het comfort voor de treingebruiker in Tienen op een historisch dieptepunt. De plaatsing van de slagbomen bleek vlotter gerealiseerd dan andere werken. De reizigers zouden gecompenseerd mogen worden voor de grote hinder door jarenlange werken en het absolute gebrek aan communicatie.

De tarieven die de NMBS wil aanrekenen zijn bovendien veel te hoog. Voor de dagelijkse pendelaar betekent dit een 360 euro extra per jaar. Maar vooral de reiziger die maar af en toe de trein neemt zal veel bijbetalen: 7 euro per dag, of 4,5 euro bij aankoop van een 10-beurtenkaart. Voor wie met een Keycard, Go-pass of Railpass reist, betekent de parkeerkost een enorme verhoging van de kostprijs. Samen met de fiscale voordelen voor de wagen en de bijna jaarlijkse besparingen in het busvervoer, is het gevolg van deze maatregel dat de federale regering de mensen wegleidt van het openbare vervoer.

Ook degenen die fiets en openbaar vervoer willen combineren, worden niet in de watten gelegd. De NMBS wacht niet op een overdekte fietsenstalling om de parking betalend te maken. Sommige landen zetten in op het gratis meenemen van de fiets op trein en bus, hier wordt dat enkel duurder en lastiger. De NMBS heeft zich ook teruggetrokken uit het Blue Bike - deelfietsensysteem.

De verantwoordelijkheid voor deze keuzes ligt enkel bij de federale regering. Sp.a Tienen slaat de bal dus mis wanneer zij zegt dat het Tiense stadsbestuur te weinig deed om dit tegen te gaan. Dit is geen lokale keuze, maar een order uit Brussel. Overleg is voor de NMBS blijkbaar hetzelfde als het meedelen van een beslissing. In Landen zit sp.a trouwens in de meerderheid, en ook daar wordt de parking betalend gemaakt.

Recente voorbeelden in West-Europa tonen nochtans aan dat het anders kan. Kopenhagen, Tilburg, Bordeaux: het zijn maar enkele voorbeelden van hoe openbaar vervoer en fiets de sleutels zijn tot een leefbare stad zonder verkeersopstoppingen. Het klimaatprobleem maakt deze keuze nog makkelijker, zou je denken. Maar in België, met 4 ministers bevoegd voor klimaat en 3 voor mobiliteit, blijken moedige keuzes niet gemaakt te worden. Dat kan en moet anders!