GROEN: "TIENEN STAAT VOOR KEUZES"

05 Oktober 2012

GROEN:

In ons stellen we op ludieke wijze hoe Tienen voor keuzes staat.campagnefimpje

We kaarten letterlijk enkele voorbeelden aan waar het fout loopt en stellen er een groen, positief alternatief voor in de plaats.

We overlopen deze voorbeelden even ...

Informatie na of voor:

Het nieuwe gemeentedecreet legt de nadruk op meer participatie van de burgers. In Tienen blijft dit dode letter. Het schepencollege regelt z'n zaakjes, zelf vaak zonder dat de gemeenteraad er vanaf weet. Zo is er al sinds juni geen gemeenteraad meer geweest. Maar ook de burger wordt slechts gepolst wanneer men er wettelijk toe verplicht is. Bij de afbakening kleinstedelijk gebied kwamen mensen die onteigend gingen worden dat via pers en buren te weten. Dat is wraakroepend. Groen wil meer inbreng. Daarom geven we extra informatie in ons huis-aan-huis-blad, via deze website en hebben we rond nieuwjaar een enquête gehouden bij de Tienenaren. Indien we in het bestuur komen, willen wij zorgen voor meer transparantie en overleg.

Arena-zero of Arena-plus:

De sp-a verklaarde in 2006 dat ze een Arena light wilden. Intussen is het Arena project afgesprongen, terwijl slechts 1 appartementsgebouw werd voltooid, naast de publieke werken, waar we veel voor hebben moeten betalen, terwijl we niet kregen wat we wilden - of nodig hebben. Groen vroeg om een doorstart en werkte een Arena-plus uit, waar het plan wordt bijgekneed tot wat Tienen echt nodig heeft: verschillende woningtypes, een groen stadshart, meer ruimte voor jeugd en een versterking van het handelscentrum. Je leest er hier meer over.

Uitsluiten of meetellen:

Als de burger het al moeilijk heeft om gehoord te worden, geldt dat zeker voor de kansarme burger. Armoede is een onrecht en Groen verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de twaalf werken van het manifest 'Ieders stem telt' in de praktijk te brengen (alleszins voor zover mogelijk op gemeentelijk vlak). Grote projecten moeten ook getoetst worden aan elke bevolkingsgroep: jeugd, ouderen, kinderen, minder mobielen.

Leegstand tolereren of aanpakken:

Je kan er niet naast kijken: de leegstand in Tienen is hoog. Daarnaast is er ook sprake van verkrotting. Tienen heft hier een belasting op, maar er is geen beleid. Groen wil proactief werken: de eigenaars aanspreken, in dialoog treden. Wat zijn de bedoelingen of de problemen die de eigenaar heeft. Wil hij, maar kan hij niet? Weet hij van de mogelijke subsidies en premies? Is hij bereid om het pand over te dragen aan het Sociaal Verhuur Kantoor? Dat zoekt nog woningen om op te knappen en aan een lage prijs te verhuren aan wie nood heeft aan een betaalbare woning. En daarmee heeft de eigenaar een vast inkomen, in plaats van een oplopende leegstandsbelasting.

Vuile berm of propere straat:

Dit was een topper in onze enquête. Het valt dan ook iedereen op: er is veel meer zwerfvuil. Dat is niet alleen in Tienen zo, andere steden hebben dit probleem ook. Maar in Tienen wordt er geen actie ondernomen, in andere steden wel. Naast het zwerfvuil is ook de totale afvalberg in Tienen jaar na jaar verhoogd sinds 2006, zodat we weer even slecht doen als in 2000. Ook op het containerpark is er werk aan de winkel: om de mensen die er niet horen te weren, om de tarieven logisch en rechtvaardig te krijgen en om het containerpark gebruiksvriendelijker te maken.

 Fijn stof of zuurstof:

Onze milieuschepen sprak als arts zijn bekommernis uit i.v.m. fijn stof in de schoolomgevingen. Goed zo. Maar concrete actie kwam er niet. Uiteindelijk nam de MilieuAdviesRaad zelf initiatief en zette een actie op 'motor uit voor een frisse snuit'. Sensibilisatie is uiteraard de eerste stap. De stad heeft hier een grote taak. Groen wil een logisch mobiliteitsplan. Er zijn veel projecten waar het huidige (en na lobbywerk aangepaste) plan geen rekening mee houdt. Een logisch lussenconcept is daardoor ver te zoeken. We willen een zone 30 in de hele binnenstad en 50 km/u op de vesten. We willen voorrang voor de zwakke weggebruiker. De auto mag, maar moet zijn plaats kennen.Het openbaar vervoer moet afgestemd worden op de noden van de klant: grote bussen rond schooltijd en op marktdagen, daarnaast zijn frequentere kleine bussen naar het station efficiënter en milieuvriendelijker.

Volgieten of beplanten:

Als een particulier bouwt, moet hij zijn regenwater bufferen en hergebruiken. Hij mag zijn oprit niet asfalteren, maar moet die aanleggen zodat het regenwater kan infiltreren. Dit alles om overtromingen te voorkomen. En de stad? Die legt grote asfaltvlaktes aan, zoals de laatste weken nog in Bost en op de Kazerne. Het water stroomt gewoon over het voetpad de straat op, en de riolering in. Aan wat groene inkleding of een hoekje om te verpozen wordt niet gedacht. Als het verkiezingsasfalt er maar ligt voor 14 oktober...

Alleen vissen of ook zwemmen:

Groen vraagt al jaren om het Viandradomein op te waarderen. Het lukte ons om anderen wakker te schudden, maar onze voorstellen (openluchtzwembad, zomercamping, trekkershutten) vielen in dovemansoren. De meerderheid had steeds excuses klaar: de vissersclub heeft het in beheer, we kunnen niets doen, er mogen geen overnachtingen plaatsvinden. Intussen is het beheer opnieuw overgedragen, zonder enig overleg en zonder visie. De provincie zag die trekkershutten wel zitten, maar de stad moest initiatief nemen en deed dat nooit. Een openluchtzwembad werd nooit onderzocht. Het Viandradomein is opnieuw exclusief voor de vissers. Zie dat uw kinderen niet te veel lawaai maken!

Een uitgebreider overzicht van onze bekommerdheden vind je in ons programma.