Groen Tienen verzet zich tegen Eandis-deal

27 September 2016

Op 3 oktober zullen de gemeenten zich op een bijzondere algemene vergadering van distributienetbeheerder Eandis Assets moeten uitspreken over de zogenaamde Eandis-deal, waarbij 14% van de energiedistributie in handen zou komen van het Chinese staatsbedrijf State Grid. Groen Tienen hoopt alvast dat de Tiense gemeenteraad zich zal uitspreken tegen deze deal, die niet ten goede komt van de Tiense gezinnen. Integendeel. Fractieleider Karin Struyf (Groen) ziet drie knelpunten. "Ik twijfel of het wel de belangen van de Vlaamse gezinnen zullen zijn die vooropstaan als het Chinese staatsbedrijf haar strategie bepaalt. Een aandeel van 14% lijkt niet veel, maar deze deal houdt grote risico's in voor onze steden en gemeenten, zeker als je ziet dat State Grid kan dreigen uit de overeenkomst te stappen wanneer het bedrijf haar zin niet krijgt. De inkomsten zullen ook deels terugvloeien naar China, daar waar er net grote investeringen in ons distributienetwerk nodig zijn. Tot 40 miljoen per jaar dreigt zo naar het buitenland te verdwijnen. Tenslotte maakt deze deal het ook moeilijker om creatieve oplossingen uit te werken of duurzame investeringen te stimuleren. Volgens ons moet het net de bedoeling zijn om de Vlaamse burgers en bedrijven te betrekken bij slimme investeringen in ons energienet, bijvoorbeeld via coöperaties." Op de gemeenteraad van donderdag 29 september zal de Groene fractie deze deal bijgevolg afkeuren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
John Vankeijenberg, voorzitter Groen Tienen ? 0488 99 32 69
Karin Struyf, fractieleider gemeenteraad ? 0498 13 10 11