Groen Tienen wijst schoolkinderen de (veilige) weg

03 September 2018

Groen Tienen wijst schoolkinderen de (veilige) weg

Groen Tienen trok op maandag 3 september de straat op om kinderen veilig op hun eerste schooldag te begeleiden. In heel Vlaanderen zorgt Groen op gevaarlijk kruispunten richting de scholen voor een ‘fietsescorte’ door ouders en kinderen de weg te wijzen met groene signalisatieborden. Hiermee willen we de aandacht vestigen op de fietsonveiligheid en het groeiende onveiligheidsgevoel bij kinderen.

De cijfers spreken voor zich. Van de 50-plussers reed nog meer dan 80 % op 8-jarige leeftijd met de fiets naar school, op dit moment zitten we onder de 15 %. Tegelijk legt twee derde van de kinderen de route naar school af op de achterbank van de auto, terwijl de helft van de kinderen op minder dan drie kilometer woont. Vooral de drukte (77 %) en de snelheid (82 %) van het verkeer zijn voor kinderen een doorn in het oog. Dat het verkeer zorgt voor fijnstof in de straten en het feit dat elke fietser de files korter maakt zijn extra argumenten om hierop in te zetten.

Groen Tienen pleit ervoor om de mobiliteit te organiseren op kindermaat, zeker rond de scholen. Lijsttrekker Tom Roovers (Groen) licht toe: “We willen inzetten op ‘schoolstraten’ in de directe omgeving van scholen, die op z’n minst net voor en net na de schooluren autovrij zijn. Daarnaast pleiten we voor conflictvrije kruispunten, zodat kinderen zonder gevaar kunnen oversteken als ze groen licht hebben. Tenslotte willen we dat de zone 30 in de binnenstad beter afgedwongen wordt door aangepaste weginfrastructuur, maar ook controles.

Hiervoor vraagt Groen dat de verschillende beleidsniveaus actief samenwerken om de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers te garanderen. Bij elke verkeersingreep moet het kind, de senior en de persoon met een beperking de norm zijn. Pas als zij zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen, is een verkeerssituatie voor Groen veilig. Het is één van de belangrijkste sleutels om kinderen zorgeloos te laten genieten van hun jeugd.