GROEN VROEG DE MENING VAN DE TIENENAAR

04 April 2012

Tussen november 2011 en februari 2012 stelde Groen de Tienenaar in een enquête enkele vragen over zijn stad. De details van de resultaten vind je in het overzicht in bijlage. Wij gaan alvast in op enkele voorstellen waarop wij een erg duidelijk antwoord kregen.· Een strengere aanpak van leegstand en verkrotting. Groen stelt voor om dit aan te pakken via renovatie door het sociaalverhuurkantoor. Speculanten moeten worden aangepakt met een boete die mettertijd groter wordt. In plaats van open ruimte aan te snijden aan de stadsrand wil Groen de schaarse middelen van de stad besteden aan de renovatie van de binnenstad. Ook andere steden kopen doelgericht verkrotte huizen op en renoveren ze om ze dan zonder verlies te verhuren of te verkopen. De stad wordt zo een katalysator die andere privé-initiatieven aantrekt om wijken stap voor stap te vernieuwen.· Fietspaden van de deelgemeenten naar het centrum en een vlotte shuttlebusverbinding tussen het station en de grote markt. Groen stelt voor om de mobiliteit binnen en rond de stad aan te pakken door in veilige fietspaden voor onze kinderen te voorzien. In de straten vlakbij de scholen moet de zwakkeweggebruiker centraal staan. Meer fietsen in een stad betekent ook een vlottere circulatievoor mensen die hun auto echt nodig hebben. De bussen binnen de stad kunnen kleinerworden en frequenter rijden tussen het centrum, het station, de supermarkten.· Een regelmatige infovergadering van de stad over toekomstige projecten. Groenvraagt naar regelmatige infovergaderingen over toekomstige projecten, om deze zo teverbeteren en de burger er meer bij te betrekken. Bij projecten als het Vianderpark, destationsomgeving en de nieuwe industriële zone Soldatenveld moeten de bewoners kunnenparticiperen. Dat betekent niet dat elke burger een veto heeft, maar wel dat hij een stem krijgt,zodat informatie uitgewisseld wordt. Zo kunnen planners aan de slag met alle informatie, en niet enkel met die van het bestuur en de drukkingsgroepen.Groen Tienen verenigt mensen uit alle segmenten van de samenleving die denken aan duurzame oplossingen voor onze stad: voor u, uw kinderen en uw kleinkinderen. Kiezen voor Groen is kiezen voor een transparante politiek, voor communicatie met de burgers, voor gezond verstand en een langetermijnvisie in het volgende gemeentebestuur.