Groen wil geen stopzetting, maar een doorstart voor Arena

29 Juni 2012

Groen wil geen stopzetting, maar een doorstart voor Arena

Op de gemeenteraad van 28 juni 2012 stond de stopzetting van de samenwerking met de projectontwikkelaar op de agenda. Het Arenaproject is een PPS (publiek-private samenwerking) dat de Kazernesite wil herwaarderen. Enkel het publieke luik is uitgevoerd (het vrijetijdscentrum en de verbouwing van zaal Manege), alsook 1 appartementsblok. Nu wil de projectontwikkelaar afhaken en het bestuur laat zich doen uit schrik voor een rechtszaak. Nochtans heeft dit gebied veel potentie, en kan ook de projectontwikkelaar er nog aan verdienen. Dus wat is het probleem? Groen-raadslid Tom Roovers maakte een alternatief plan op, met minder commerciële ruimten en meer wonen, zonder bioskoop maar met een kinderdagverblijf en een kleine fuifzaal. En vooral: met een doortrekken van Arena naar de Grote Markt via het te koop staande College en de zieltogende Galerij ten Steen, met verbindingen naar het Stadspark en het Martelarenplein als éen groene link. Hieronder leest u zijn tussenkomst, het plan vindt u in bijlage.  Arena is niet de enige PPS in Vlaanderen: er zijn er 36. Maar de onze dreigt faliekant af te lopen.

De projectontwikkelaar zegt dat door de economische crisis en de conjunctuur uitvoering niet mogelijk is. Toch zien we dat Democo dit jaar ettelijke eigen projecten opstart, waarvan er een aantal vergelijkbaar zijn met Arena:

Bijvoorbeeld in Geel  (13.000 m² woningen/ 1650 m² comm. / ondergrondse parking) of in Diepenbeek  (42 app. / 600 m² handel  / ondergrondse parking / CC) of in Aarschot  (44 app. / 1200 m² kantoren).

De projectontwikkelaar zegt dat men geen commerciële trekkers kan vinden. Men heeft dit uitbesteed aan een bureau: CBRE. Op hun website staat tussen de projecten geen Arenaproject !! Zo wordt het natuurlijk moeilijk.

Men wil nu de overeenkomst beëindigen. Men wil het plein laten oplappen en op de slechte delen een slemlaag leggen. Zodat we, 2 weken voor de verkiezingen, een propere asfaltvlakte hebben in het midden van de stad. Is het dat wat de mensen naar Tienen gaat trekken? Is dat de Parijse boulevardsfeer, die kopers van appartementen in Residentie de Kruisboog beloofd is?

Groen had in het verleden bedenkingen bij het Arena-plan, wij zagen bijvoorbeeld graag het Sociaal huis op deze plek. Maar wat is slechter dan een slecht project: een half afgewerkt slecht project . Groen stelt voor om niet te stoppen, maar om bij te sturen. Want wat is het probleem?

De appartementen van residentie de Kruisboog waren snel verkocht. Dat kan dus geen probleem zijn. We kunnen het aandeel wonen uitbreiden met meerdere typologieën.

Men vreest de commerciële ruimtes niet volledig te kunnen invullen? Laat ons die dan beperken tot de aansluiting met de Menegaard en de Minderbroederstraat, waar er al commerciële ruimtes zijn.

Een ondergrondse parking kan in Geel en Diepenbeek, wel hier ook: hou het parkeren maximaal ondergronds, zodat het plein echt die 'Parijse boulevardsfeer' kan hebben. En er zijn nog functies die hier een ideale invulling kunnen geven: een kinderdagverblijf dat aansluit op de speelplaats van de school, een kleine ondergrondse fuifzaal die aansluit op het jeugdcentrum en door de inplanting geen geluidsoverlast geeft.

Men geraakt het niet eens over de doorsteek aan Ponsaerts? Met de doorsteken Menegaard en pand Oliviers zijn er voldoende mogelijkheden.

Ik kaartte in de commissies vorige maand al aan dat het domein van 'het Groot College' te koop staat en dat de stad daarrond een visie moet ontwikkelen. Dit is een unieke kans om een groene link te maken die Arena verbindt met de Grote Markt, en die reikt tot aan het Stadspark en het Martelarenplein. Ik stel voor dat alle partners van de PPS zich hierover buigen, in plaats van de uitvoering stop te zetten.

Interventie GROEN-raadslid Tom Roovers op de gemeenteraad van Tienen, 28/06/2012