Groen! ziet (soms al eens) wensen in vervulling gaan.

18 September 2009

Groen! is in Tienen een kleine oppositiepartij, die met één gemeenteraadslid tracht het bestuurswerk op te volgen èn voor te zijn. In alle bescheidenheid zien we het als onze taak om het stadsbestuur te wijzen op haar voorbeeldfunctie en haar verantwoordelijkheid om Tienen goed te besturen met de lage termijn voor ogen. En zo zien we soms dat punten die we jaren geleden op de agenda plaatsten, en die toen op gemompel, gelach of gevloek werden onthaald, vandaag realiteit worden...

  1. Een burgemeester die windmolens wil zetten (okee, hij wist eigenlijk niet waar hij het over had, maar hij weet toch al dat ze bestaan).
  2. Een schepencollege dat een zone 30 in de binnenstad wil. Dit was één van onze speerpunten bij de vorige verkiezingen! Hopelijk ziet men wel in dat gewoon bordjes zetten niet voldoende is. Hier en daar zijn infrastructuurwerken nodig. Bijna overal is een mentaliteitswijziging nodig.
  3. Dit jaar heeft men voor de eerste keer ervoor gezorgd dat de wegmarkeringen (dan denken we vooral aan zebrapaden, fietspaden, zone30-markeringen...) eind augustus werden vernieuwd, zodat de kinderen op 1 september veilig naar school konden. Jammer genoeg had de betrokken firma geen parkeerverbod aangevraagd, zodat de verf van de wegmarkeringen over verschillende straten werd uitgesmeerd - maar de bedoeling was goed.
  4. We vragen al jaren een opwaardering van het Viandradomein en vonden het niet kunnen dat er niets gebeurde omwille van een beheersovereenkomst met de TFC. Nu is deze opgezegd (niet dat het dat was wat we bedoelden) en zijn er kansen om iets te gaan doen. Maar of er een visie is is nog maar de vraag.
  5. ons spaarlampen-voorstel werd weggelachen, maar tegen de volgende gemeenteraad was de raadszaal wel uitgerust met spaarlampen. En verder? Wat met de andere stadsgebouwen? Welk gevolg wordt er gegeven aan de verplicht opgestelde EPC's (energie prestatie certificaten)? Enkel de elektriciteitsmeter gaat vooruit ...
  6. in verschillende dossiers bvb. Lovensteen hebben we aangekaart dat Tienen over te veel breekwerven beschikt. In de omliggende gemeenten zijn ze niet welkom, hier wel. Nochtans brengen breekwerven in verhouding weinig jobs, maar veel hinder voor de omwonenenden (stof en lawaai), zwaar transport en: het ziet er verschrikkelijk uit. Nu laat Milieuschepen Soens van zich horen: die nieuwe breekwerf zal er niet komen! Jammer genoeg bevindt déze zich op grondgebied Landen en kan de schepen enkel een advies geven. (We vinden het trouwens vreemd dat de schepen zich niet heeft laten horen toen de milieuvergunning werd aangevraagd)

Het spijt mij als ironie soms de kop opsteekt maar, eerlijk waar, als we zien dat er aandacht geschonken wordt aan punten die wij op de agenda plaatsten, dan kunnen we alleen maar blij zijn. Zolang we van ons laten horen, bestaat de kans dat er geluisterd wordt.