Groen zoekt naar oplossingen voor fietssnelweg

22 Mei 2016

Groen zoekt naar oplossingen voor fietssnelweg

Op zaterdag 21 mei bliezen Groen Tienen en Groen Boutersem verzamelen om de voorziene fietssnelweg tussen Tienen en Vertrijk af te wandelen. Dit tracé, dat moet aansluiten op de geplande verbinding Vertrijk ? Leuven, is nog steeds voer voor discussie. De vraag naar een goede fietsverbinding tussen Tienen en Leuven is echter groot. 30 mensen waren present en bekeken ter plaatse de mogelijke tracés. Zo kon iedereen met eigen ogen de moeilijkheden en mogelijkheden proberen in te schatten. John Vankeijenberg (voorzitter Groen Tienen) was erg tevreden met deze opkomst: "We merken dat er heel wat interesse is voor deze fietssnelweg, die een veilig en vlot alternatief moet bieden voor de oververzadigde N3, en die zowel voor de recreatieve fietser als voor het woon-werkverkeer kan dienen. Daarom zijn we erg blij dat zoveel mensen ingegaan zijn op onze uitnodiging om mee te wandelen. De uitleg die we kregen van de projectleider van de provincie was ook erg verhelderend." Potentiële gebruikers van de fietssnelweg namen daarna deel aan de discussie. De provincie krijgt trouwens nu al wekelijks vragen van burgers, die de fietssnelweg willen. Natuurpunt ziet het tracé botsen op twee van haar natuurgebieden (Aardgat en Snoekengracht), maar stelt zich constructief op om tot werkbare oplossingen te komen. Schepen van mobiliteit en leefmilieu Tom Roovers (Groen) ziet dan ook mogelijkheden: "Door gebruik te maken van de Billekensweg zouden we inderdaad ingrepen in het Aardgat kunnen vermijden. Ook voor de Snoekengracht zijn er wellicht oplossingen denkbaar. Daarom vragen we aan de provincie om zo snel mogelijk een studie ten gronde op te starten om alle opties te onderzoeken en waar nodig naar technische oplossingen te zoeken. Ook overleg met Infrabel zal daarbij nodig zijn om het beste tracé uit te werken. De herprofilering van het talud tussen Kumtich en Roosbeek opent hier mogelijk perspectief."

De realisatie van de fietssnelweg zal dus nog wel wat voeten in de aarde hebben, maar dat is voor Groen Tienen en Groen Boutersem een reden te meer om zo snel mogelijk het overleg en studiewerk werkelijk op te starten, en daarna de concrete uitwerking te plannen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
John Vankeijenberg, voorzitter Groen Tienen ? [email protected]
Tom Roovers, Groen Tienen, schepen van leefmilieu en mobiliteit ? [email protected]
Tom Van Vlierberghe, Groen Boutersem, gemeenteraadslid ? [email protected]