Groene economie komt naar Tienen!

23 Oktober 2021

Groene economie komt naar Tienen!

Een Vlaams-Brabantse start-up die baanbrekend werk verricht rond eiwitproductie als vleesvervanger, komt volgend jaar naar Tienen! Een van de drijvende krachten achter het bedrijf Paleo is voormalig Groen-parlementslid Hermes Sanctorum. Hij wordt bijgestaan door voormalig Groen-gedeputeerde Luc Robijns, die beroepshalve jonge bedrijven begeleidt. Dit is dus een mooi voorbeeld van groen ondernemerschap, en we zijn erg blij dat we hen in Tienen mogen verwelkomen!

De Tiense Feed Food Health site is ideaal voor dergelijk bedrijf, dat focust op innovatie binnen voedsel voor humane (food) en dierlijke (feed) consumptie. Het is al vele jaren de ambitie om dergelijk bedrijf naar daar te halen. Het verminderen van dierlijk voedsel heeft niet enkel een positief effect op dierenwelzijn, maar ook op het milieu. Veeteelt heeft immers een enorme ecologische voedselafdruk, qua watergebruik,  grondbeslag, methaanproductie, ... Naast de lokale win van tewerkstelling en correct ruimtegebruik, is er dus ook een dubbele bovenlokale win!
Paleo produceert eiwitten en vetten die identiek zijn aan het dierlijke origineel, echter zonder dat er een dier aan te pas komt. Hiervoor gebruiken ze innovatieve precisiefermentatie waarbij hoogwaardige voedingsstoffen geproduceerd worden op een meer duurzame en ethische manier. Zo dragen ze bij aan de Vlaamse eiwitshift die streeft naar een reductie van consumptie van dierlijke eiwitten van 60% (in 2020) naar 40% tegen 2030. Paleo biedt nationale en internationale producenten van plantaardige vlees- en visvervangers zowel ingrediënten als kennisdiensten aan. We verkopen dus niet rechtstreeks aan consumenten. Met het project "Building the Precision Fermentation Plant of the Future" start Paleo vanaf 2022 met de bouw van een onderzoekslabo, een proeffabriek en een belevingscentrum op de Feed Food Health Campus in Tienen.
Precisiefermentatie is een beloftevolle technologie, maar dient nog verder te worden uitgebouwd. Daartoe zullen ze investeren in een nieuw R&D center, een pilot plant en een belevingscentrum. Paleo zal via een vooronderzoek verschillende operationele en bouwtechnische expertises verbinden, met focus op Vlaams-Brabant. Wetenschappelijke kennis over het ingrediëntenportfolio en de applicatietoepassingen (Paleo, KU Leuven), samen met data omtrent de opschaling van de technologie (Bio Base Europe Pilot Plant en KULeuven) en de inzichten uit beste praktijken en nieuwe potentiële partnerschappen (via POM / Cluster Food en VOKA), zullen informatie genereren voor hun future proof processen, in een bedrijfsomgeving die innovatie en samenwerking faciliteert.